Subsero A/S

Kunde

Aarstiderne.com

Branche

Føde- og drikkevarer

Beskrivelse

Aarstiderne er i stor udstrækning en abonnementsforretning, og derfor er det af stor vigtighed at arbejde med kundefastholdelse og -loyalitet. Aarstiderne bad derfor Subsero om at kigge på velkomst- og loyalitetsprogrammet med henblik på at foreslå forbedringer. Vi ‘Kassevælgeren’. Det er en online-løsning, hvor den nye kunde ved at svare på en række spørgsmål – bl.a. om konkrete erfaringer med de hidtidige leveringer samt generelle køkkenvaner og -holdninger – får hjælp til at finde den helt rigtige kasse. Bagved ligger en sofistikeret matematisk model, som Subsero har programmeret, mens Aars

Resultater

Aarstiderne har øget kundefastholdelsen markant med introduktion af 'Kassevælgeren'. Det står klart, efter at konceptet blev introduceret og sammenlignet med en kontrolgruppe af nye kunder, der ikke fik chancen. Projektet blev afviklet som 'profit and loss'-projekt og gav derfor Subsero en indtjening, der lå 40 % over budgettet.

Se mere