Personlig side

Login-oplysningerne må ikke benyttes af andre uden for virksomheden. Vi forbeholder os retten til at opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Pris- og abonnementsændringer

Vi kan fra tid til anden ændre vores abonnement og prisen. Dog vil abonnements- eller prisændringer tidligst gælde 30 dage efter, du har fået besked via e-mail. Abonnementer, der er solgt i forbindelse med en kampagne, vil efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste.

Betaling

Vi opkræver betaling for abonnementet månedligt eller årligt, afhængigt af dit abonnement. Opkrævningen sker automatisk på den kalenderdag, der svarer til startdatoen for abonnementet. Hvis dit abonnement betales årligt, modtager du en adviseringsmail fra os, inden vi hæver pengene for abonnementet. Hvis en betaling ikke kan afregnes på grund af udløb, utilstrækkelige midler eller andet, kan vi suspendere adgangen til Bureaubiz Pro, indtil vi har gyldige betalingsoplysninger. Du giver os tilladelse til at fortsætte med at opkræve beløbet, med eventuelle opdateringer og du hæfter for ikke-hævede beløb. Din næste betalingsdato findes under ’Mit abonnement’, hvor det er muligt at redigere betalingsoplysninger.

Varighed og opsigelse

Ved indgåelse af abonnementsaftalen sender vi en bekræftelse på mail. Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Hvis dit abonnement betales årligt, er dit abonnementet bindende for 12 måneder ad gangen og kan opsiges før næste betalingsdato. Du modtager en adviseringsmail fra os inden næste automatiske opkrævning, så du kan tage stilling til, om du fortsat ønsker at være abonnent. Hvis dit abonnement betales månedligt, kan du opsige dit abonnement før næste betalingsdato. Du opsiger dit abonnement under ’Mit abonnement’.

Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation bedes du inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget, kontakte Bureaubiz på telefon 24 27 32 38. Manglende digital adgang godtgøres ikke.

Fortrydelsesret

Der er ingen fortrydelses- og returret ved køb af Bureaubiz Pro.

Force majeure

Bureaubiz er ikke erstatningsansvarlig og godtgør ikke manglende levering af produktet, såfremt den manglende levering skyldes force majeure (krig, vejrlige forhold o.a.).

Ansvarsbegrænsning

Bureaubiz er ikke erstatningsansvarlig over for tabt fortjeneste eller andre indirekte tab eller følge-skader, der skyldes anvendelse eller manglende mulighed for at anvende indholdet i dit abonnement.

Persondata

Abonnementsoplysninger om abonnenter opbevares og behandles fortroligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af produkter, men kan også bruges internt med henblik på forbedring af vores produkter. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes.

Ophavsret

Indholdet i abonnementet er beskyttet og må ikke kopieres eller videregives til personer uden for virksomheden. Digitalt indhold stilles til rådighed for visning og læsning for virksomhedens ansatte. En anden anvendelse af indholdet i abonnementet kræver en skriftlig tilladelse fra Bureaubiz.

Kontaktoplysninger

Bureaubiz
Gammel Kongevej 3E, 4. sal
1610 København V

CVR nr.: 21 58 87 09

Tlf, Julie .: 28 29 71 02
E-mail: info@bureaubiz.dk

En del af Creative Club