Alle bureauer voksede – undtagen reklamebureauerne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Årets Bureaurapport: Bureaumarkedet gik ganske godt i 2014 med en vækst noget større end de foregående år. Men kun for 5 ud af 6 bureautyper.

“En spirende optimisme,” lød det på et tidspunkt fra daværende statsminister Helle Thorning Schmidt. Og bureaumarkedet ser ud til at bekræfte det udsagn.

Det viser den årlige opgørelse hos Bureaubiz. Ikke færre end 248 bureauer med en samlet bruttoavance på over 5,4 mia. kr. indgår, og tallene viser en vækst i 2014 på 3,8 pct. Det er klart bedre end de foregående to år, hvor væksten lød på henholdsvis 2,1 og 1,9 pct.

Men opgørelsen viser også en fortsat strukturel udvikling i markedet. Rapporten rummer seks bureautyper – reklame, digital, pr, design, media og dialog – og alle undtagen reklamebureauerne gik frem.

Reklamebureauernes bruttoavance faldt med 4,8 pct. i 2014, og det er fjerde år i træk, at reklamebureauerne udviklede sig markant dårligere end markedet. Brancheglidningen ser således ud til først og fremmest at ramme reklamebureauerne – men det undrer ikke Mona Juul, der er formand for Kreativitet & Kommunikation samt adm. dir. for Envision.

“Vi lever i en branche, hvor grænserne flyder mere og mere. Reklamebureauerne er den største gruppe – men også en gruppe, der rummer elementer af de andre typer – så det er ganske naturligt, at brancheglidningen går mere ud over reklamebureauerne end de andre typer,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Hver for sig skal reklamebureauer finde ud af, hvordan de vil placere sig i det marked, og der vil være mange forskellige modeller. Kigger man ned over listen, så vil der være nogen, der er sluppet bedre fra det end andre – for mig er det centrale, at et reklamebureau fortsat rummer nogle kompetencer, som der er brug for i markedet.”

248 bureauer i årets Bureau-rapport fordelt på 6 bureau-typer 

  • 118 reklamebureauer – samlet bruttoavance 2,126 mia. kr. (-4,8 pct.)
  • 61 digitale bureauer – samlet bruttoavance 1,613 mia. kr. (+11 pct.)
  • 39 PR-bureauer – samlet bruttoavance 423,1 mio. kr. (+8,9 pct.)
  • 15 design-bureauer – samlet bruttoavance 241,6 mio. kr. (+5,2 pct.)
  • 9 mediabureauer/-grupper – samlet bruttoavance 823,8 mio. kr. (+9,2 pct.)
  • 6 dialogbureauer – samlet bruttoavance 222,7 mio. kr. (+16,4 pct.)

Også når det gælder indtjeningen, gik markedet bedre end de foregående år – men opgørelsen viser, at bureaubranchen fortsat kæmper med indtjeningen. For selvom det gik bedre end de foregående år, så faldt indtjeningen i 2014.

En ikke uvæsentlig del af forklaringen finder man i det store underskud i Zupa Recommended, der skyldtes afskrivninger i forbindelse med skilsmissen, hvor Zupa købte sig ud af fusionen, mens Recommended gik sammen med Kernel Simpatico i det nye Agency Spring.

Men selv med det forbehold, så er overskudsgraden fortsat på et beskedent niveau under 10, og det afspejler en branche, der presses på priserne.

“Men det er vi ikke de eneste, der gør. Der er mange andre brancher, som kæmper med den samme problemstilling, og jeg tror, at det er et tidsvilkår for hjemmemarkeds-fokuserede erhverv, som man bare må lære at håndtere,” siger Mona Juul og fortsætter:

“Det er rigtigt, at vi er en løntung branche, hvor man normalt vil ønske at se en højere overskudsgrad for at undgå at blive for sårbar. Men vi skal levere mere for mindre og det er svært at få reduceret lønningerne i takt med, at kunderne har fået sænket priserne.”

Årets bureaurapport udkommer torsdag den 13. august i trykt form: 40 sider med en lang række nøgletal på 248 bureauer fordelt på 6 bureautyper. Nøgletallene er unikke. De indsamles dels gennem de trykte regnskaber, dels gennem den journalistiske dialog, Bureaubiz har med bureauerne. Man kan således ikke uden videre finde nøgletallene selv eller andre steder.
Rapporten koster 1895 kr. ex. moms. For 500 kr. ekstra kan man få ekstra eksemplarer (maks. 5).
Bestil ved at maile Finn Graversen på finn@bureaubiz.dk

Fusionen mellem Bureaubiz og Kommunikationsforum giver nye muligheder. Således afholder vi et arrangement i vores nye lokaler i København onsdag den 26. august, hvor vi præsenterer rapporten – og nogle af årets vindere.

Se mere om arrangementet her.