Bliver dit bureaus ydelser prissat for lavt? Som medlem af Bureaubiz’ netværksgruppe for bureauets prisansvarlige får du den nyeste viden, flere kompetencer og konkrete værktøjer til at sikre højere priser samt fortrolig sparring med andre bureauledere.

Prisen på danske bureauers arbejder falder med 2 procent om året. Det er dog ikke alle bureauer, som oplever det. Flere af dem, som arbejder professionelt med deres prissætning, realiserer tocifrede vækstrater i deres timepriser.

Vær med i en nystartet netværksgruppe for bureauernes prisansvarlige, der faciliteres af tidligere Nordic CEO i Dentsu Aegis og ph.d. Henrik Jensen, og bliv en del af et unikt og fortroligt forum med ligesindede bureauledere.

Ambitionen med netværksgruppen er, at de deltagende bureauer skal kunne realisere 10 procent højere priser gennem løbende sparring og input samt konkrete løsninger fra andre.

Netværksgruppen starter i september 2019, består i seks møder fordelt over 12 måneder og er for bureauledere, som ønsker at arbejde mere professionelt med deres prissætning.

Obs! I netværksgruppen vil der ikke blive diskuteret eller italesat konkrete priser fra konkrete kunder, men derimod talt mere overordnet om værktøjer, branchen og generelt sparring om rollen som bureauleder.


HVAD FÅR JEG?

For 14.950 kr. ekskl. moms får du seks møder om året, der giver dig mulighed for at sparre om dine konkrete udfordringer med prissætning samt gode råd, værktøjer og viden, som sikrer implementering på eget bureau.

Netværksmøder vil typisk bestå i en kombination af eksterne oplæg, præsentationer af netværksmedlemmerne selv, diskussioner og praktiske øvelser.

I netværksgruppen for bureauernes prisansvarlige får du:

 • Stærke kompetencer inden for prissætning af bureauydelser, som gør en forskel for dig som medlem og for det bureau, du kommer fra.
 • Et professionelt netværk med andre bureauledere at sparre med – året rundt.
 • Oplæg og input fra eksterne eksperter inden for de forskellige temaer og problemstillinger, som er relevante i forbindelse med at realisere en højere timepris for bureauet.
 • Mulighed for at præge netværkets program, indholdsside og valg af oplægsholder, så det hele tiden forbliver relevant for medlemmerne.
 • Fagligt veldisponerede møder med den seneste viden – faciliteret af ph.d. Henrik Jensen fra Brandse & Co.
 • Adgang til et digitalt læringsrum, hvor der lægges relevant materiale og litteratur op, ligesom konkrete emner og udfordringer kan diskuteres med de øvrige medlemmer.
 • Et kompetent og fortroligt netværk med ligesindede, hvor vi screener og briefer medlemmerne om det forventede engagement og niveau via en telefonsamtale.
 • Mulighed for, at netværksgruppen kan komme på besøg på dit bureau.

PROGRAMMET

Her kan du se mødeprogrammet for netværksgruppen for bureauets prisansvarlige inklusive de foreløbige temaer. Som netværksmedlem vil der dog altid være mulighed for at præge agendaen med netop de udfordringer, I oplever i hverdagen.

Mandag den 30. september kl. 13-17
Tema: Prissætningens best practices

Mandag den 11. november kl. 13-17
Foreløbigt tema: Værdibaseret prissætning

Mandag den 13. januar kl. 13-17
Foreløbigt tema: Scope-of-work + hvordan får du hele bureauet med på rejsen?

Mandag den 9. marts kl. 13-17
Foreløbigt tema: Forhandlingsteknikker

Mandag den 11. maj,kl. 13-17
Foreløbigt tema: Kundekommunikation

Mandag den 22. juni,kl. 13-21
Foreløbigt tema: Psykologiske mekanismer i prissætning + netværksmiddag


HVAD KRÆVES DER AF MIG?

Netværksgruppen er for bureauledere, som ønsker at arbejde mere professionelt med deres prissætning.

Præmisserne for, at du får det bedste udbytte af netværksgruppen, er engagement, tillid, faglig tyngde, motivation og målretning for aktiviteterne. Det sikres både af den faglige netværksleder, af de andre medlemmer og af dig selv.

Vi lægger vægt på dialogen og sparringen mellem de deltagende medlemmer i netværksgruppen. På hvert netværksmøde vil et medlem præsentere en konkret udfordring, som vil blive diskuteret.

Du indgår i et kompetent og fortroligt netværk med ligesindede, hvor vi screener og briefer medlemmerne om det forventede engagement og niveau via en telefonsamtale.

Vi forventer parathed, åbenhed og tillidsskabende adfærd fra medlemmerne – ligesom vi forventer, at du prioriterer dine seks årlige netværksmøder og evt. forberedelse.

Din deltagelse indebærer:

 • 1-2 timers forberedelse før hvert møde.
 • Åbenhed og fortrolighed i sparringen og i vidensdelingen med netværksgruppens andre medlemmer.
 • Korte oplæg med dine konkrete udfordringer og erfaringer, som du deler med de andre medlemmer i netværket.
 • Mødeprioritering – både til- eller framelding i god tid forud for møderne
 • Deltagelse i netværkets digitale læringsrum.

MØD

Henrik Jensen, ph.d. og stifter af Brandse & Co
Henrik har mere end 10 års erfaring som topchef i Dentsu Aegis Network. Derudover har han læst en ph.d. inden for ‘Business model innovation’ på Roskilde Universitet. Henrik har også modtaget Lommer-legatet for et projekt omkring fremtidens forretningsmodeller for bureauer. Henrik står i dag bag Brandse & Co, som hjælper bureauer med at få succes med deres forretning.


DET PRAKTISKE

Kommende mødedatoer:

 • Mandag den 30. september, kl. 13-17
 • Mandag den 11. november, kl. 13-17
 • Mandag den 13. januar, kl. 13-17
 • Mandag den 9. marts, kl. 13-17
 • Mandag den 11. maj, kl. 13-17
 • Mandag den 22. juni, kl. 13-21

Sted
Møderne afholdes som udgangspunkt hos Bureaubiz på Gl. Kongevej 3E i København.

Hvis der er stemning for det, kan møderne også afholdes på et eller flere af netværksmedlemmernes egne bureauer.

Pris
Prisen er kr. 14.950,- ekskl. moms pr. år pr. deltager.

Der ydes 25 % rabat på efterfølgende deltager fra samme bureau. Hvert bureau må dog maksimalt tilmelde 2 personer. Kontakt netværksarrangør og redaktør Julie Kolbeck på julie@bureaubiz.dk eller 28 29 71 02, hvis du ønsker at tilmelde både dig og en kollega.

Alle Bureaubiz Pro-medlemmer får 10 % rabat. 

Prisen dækker forberedelse, gennemførelse af seks møder, eksterne oplægsholdere samt forplejning i forbindelse med møderne. Herudover administreres et digitalt læringsrum for netværksgruppens deltagere, hvor man kan sparre internt og imellem de seks årlige møder.

Der vil maksimalt være 20 deltagere i netværksgruppen, og er man forhindret i at deltage til ét eller flere af møderne, kan man ikke sende en kollega i stedet, da netværket er fortroligt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til netværksgruppen kan du henvende dig til netværksarrangør og redaktør Julie Kolbeck på julie@bureaubiz.dk eller 28 29 71 02.

Billetter

18 ledige
Kursusbillet14.950,00 DKK ekskl. moms

Information