www.annalect.dk

Type virksomhed

Data

Beskrivelse

Annalect er en specialistenhed, der indsamler, strukturerer og bearbejder data, med henblik på at udvikle databaserede indsigter og marketingsstrategier.

Annalect sælger altså ikke præfabrikerede standardløsninger, men sammensætter den kombination af dataflow, teknologier og aktiveringsstrategier, der giver bedst mening for den enkelte annoncør.

Annalect udvikler indsigter, strategier og algoritmer, der via en Data Management Platform sætter virksomheder i stand til at optimere kontakten og kommunikationen til deres målgrupper i realtid.

Formålet med Annaletcs arbejde er altid at skabe forretningsmæssig fremdrift, også ved hjælp af de beslutningsparametre, der i mange virksomheder har ligget uden for marketingafdelingens ansvarsområder.