Bureau Kraken

Kunde

JyskFynskeMedier

Branche

Media

Nøgleord

Brand Analyse, Brand opfattelse og måling, Brand Personlighed.

Beskrivelse

Vi gennemgik en afdeling af Jysk Fynske Mediers organisation, med nøje indsamling af data, der kunne bruges til at måle på hvordan afdelingen som helhed tænkte, eller om de overhovedet, opfattede JFM som et brand.

Vi fandt ud af at det er nødvendigt for Jysk Fynske Medier at opfatte sig selv som et overliggende brand, medarbejderne havde allerede en klar opfattelse af JFM som et brand og hvilke værdier de mente bør forbindes med det.

JFM fik indsigt i, at det er bedst at se dem selv som et overliggende brand. Ledelsen samt fuld- og deltidsansatte, havde forskellig opfattelse af hvad JFM er for en størrelse og hvilke karakteristika der burde lægges vægt på.

Resultater

"Den største indsigt, med værktøjet, har været, indsigt i hvordan medarbejderne, i de forskellige afdelinger, opfatter vores brand. Mine mellemledere og jeg vil analysere hvad vi vil med brand-identiteten. Herefter arbejder vi videre med den samlede afdeling." - Henrik Jonsen

Kontaktperson kunde

Henrik Jonsen

Kontaktperson kunde email

hejon@jfmedier.dk

Se mere