Danske Bank har fundet sin nye kommunikationsdirektør

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Erstatningen for Eva Hald, der stoppede tidligere i år, er fundet hos Codan.

Danske Bank har ansat Jeanette Fangel Løgstrup, 46 år, som ny direktør for Group Communications.  Hun får det overordnede ansvar for Danske Bank-koncernens samlede kommunikation.

Dermed får hun også det overordnede ansvar for Danske Banks markedsføring.

Hun afløser Eva Hald, der valgte at stoppe i sommer efter en turbulent periode, hvor Danske Bank blev trukket gennem vridemaskinen for både New Normal kampagnen og det nye bonus-program.

Desuden er Eivind Kolding efter sommeren blevet erstattet af Thomas Borgen, der har meldt ud, at det er slut med imagekampagner, og at der skal skæres i markedsføringen. Hertil kommer, at Danske Bank før sommerferien startede en bureausondering, som endnu ikke er afklaret.

Jeanette Fangel Løgstrup kommer fra en stilling som nordisk direktør for Corporate Communications & CSR og medlem af koncernledelsen i forsikringskoncernen Codan, hvor hun har været siden 2006. 

Inden da har hun varetaget lederstillinger inden for kommunikation og marketing i blandt andet Grontmij Carl Bro og Nykredit.

Jeanette Fangel Løgstrup er uddannet cand.merc. fra Copenhagen Business School. Tiltrædelsestidspunktet er endnu ikke endeligt fastsat.