Grafisk virksomhed vil investere i kreative start-ups

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Novagraf, der også rummer et reklamebureau, skyder penge og ”komplet organisatorisk støtte” til i alt 10 iværksætter-virksomheder inden for reklame, PR, online, design m.m.

Kometerne er kontorfællesskab for 10 kreative start-ups i Aalborg, som Novagraf nu søger iværksættere til. Novagraf er en grafisk virksomhed, der også rummer et reklamebureau.

Iværksætterne kan være inden for reklame, kommunikation, PR, design, online m.m., og Novagraf lokker med konkret og kontant starthjælp:

  • Husly, skrivebord, hurtigt internet, printere, mødelokaler
  • Op mod 50.000 kr. til stiftelse af et anpartsselskab
  • Indledende dækning af omkostninger til revisor- og advokathjælp
  • Bogholderi- og regnskabsfunktion
  • “Kontrolleret adgang” til Novagrafs kunder samt sparring og rådgivning om virksomhedens udvikling.

Kometerne, der bakkes op af bl.a. Aalborg Kommune og Aalborg Universitet, er tænkt som et innovativt fællesskab, hvor selvstændige virksomheder støtter og hjælper hinanden – og ekstern konsulenthjælp i begyndelsen fra f.eks. Væksthus Nordjylland.

Hvad er betingelserne – ud over at slå sig ned i Aalborg? At bureauet bliver med-ejere i det enkelte start-up.

Det er også et krav, at iværksætterne ifølge en pressemeddelelse er ”indstillet på at efterleve vores overordnede værdier, men du kommer selv til at være med til at fastlægge, hvordan de konkret skal udmøntes.”

Det burde nu ikke være afskrækkende, for værdierne udtrykkes i disse tre sætninger: Kundefokus: Man kan regne med os. Investorfokus: Vi gør altid vores bedste. Medarbejderfokus: Vi er gode for hinanden.

Novagraf forestiller sig, at Kometerne – ud over kreative kompetencer samt mod til at være selvstændig – er lystbetonede:

”Lyst til at selv at bestemme, hvad du arbejder med, og hvordan du gør det. Lyst til at skabe og til at gøre den berømte forskel. Du bestemmer selv, hvornår du møder, og hvornår du går hjem – men du er også voksen nok til at forstå, at du selv bærer ansvaret for udvikling af din virksomhed.”

Interesserede har sommerferien til at stykke en ansøgning sammen – med frist 3. august. Læs mere på Novagrafs hjemmeside.