I det fynske medie- og teknologimiljø har vi en helt konkret og realistisk vision: Odense som en markant medietechklynge i verdensklasse. Derfor søger vi en direktør med viden om medier og teknologi – og en passion til at få drømmen til at blive virkelighed inden for de kommende år.

Opgaven ligger lige for: I en stadig mere global konkurrencesituation
er der et konstant behov for, at de danske medieaktører
og kommunikationsvirksomheder
løbende omstiller sig digitalt for at bevare eller styrke relationen
til kunderne og brugerne, der ligeledes konstant finder nye måder at tilgå
viden og medier på. Nye ”sweet spots” opstår, når kommercielle,
teknologiske, formidlingsmæssige og journalistiske kompetencer
forenes i en samlet pakke, ”sweet spots”, som løser relevante
brugerbehov på en værdiskabende og omkostningseffektiv måde.
Medievirksomheder på Fyn – eller i Danmark – kan hver for sig ikke
løfte de ovennævnte udviklingsopgaver, som er eller i
nær fremtid bliver forretningskritiske. Det gælder især udviklings- og innovationsopgaver
inden for digitalisering, advanced analytics og teknologi.
 
Derfor har Jysk Fynske Medier, TV 2 Danmark, TV 2 Fyn
og Syddansk Universitet stiftet Media City Odense (MCO).
Odense Kommune er en tæt, strategisk samarbejdspartner.
MCO er ikke begrænset til stifterne, men skal vokse og
samle alle relevante, interesserede, fynske virksomheder i
et netværk eller en klynge, der har til formål at skabe værdi
for den enkelte deltager.
 
Opbygningen af et fagligt ambitiøst miljø for de fynske medie-
og kommunikationsvirksomheder er essentiel for at tiltrække
studerende og medarbejdere til Fyn, og det er en hovedopgave
for direktøren at opbygge netværk og aktiviteter, der skal styrke
disse resurser – især med digitale og teknologiske kompetencer.
 
Media City Odenses formål og opgaver:
Media City Odense skal om 3-5 år være Danmarks
største og mest værdiskabende medietechklynge.
Klyngen skal sikre hurtig adgang til nyeste viden,
kompetencer og produkter inden for medieteknologi.
Konkret skal ambitionen udmønte sig i bedre
rekruttering, bedre personalefastholdelse, styrket
samarbejde og bedre produkter inden for medietech.
Ultimativt skal de deltagende virksomheders forretning
styrkes.
 
Medietech er et bredt tværdisciplinært fagområde,
og vi kan ikke magte at blive førende inden for alt.
Derfor er det en målsætning, at der i samarbejde
med de deltagende virksomheder og vidensorganisationer
formuleres nogle spydspidsprojekter,
således at MCO om tre år har fundet et til to områder,
hvor vi har potentialet til at kunne indtage en førende
international position. Og dermed få virkelig tiltrækningskraft
på kompetencer og kapital.
Inspirationen til Media City Odense er hentet fra
den fynske robotklynge i Odense – og fra medieklynge-
initiativer i både Bergen og i Hamburg.
 
Vi søger en direktør med følgende profil:
• Direktøren skal have dokumenteret leder- og/eller
tech-erfaring samt kendskab og viden om mediebranchen
især med hensyn til de forretningsmæssige
og kommercielle udfordringer. Det er derfor
afgørende, at direktøren forstår, hvordan koblingen
mellem uddannelsesinstitutioner og virksomhederne
skabes, så fremtidig rekruttering inden for
medie-tech understøtter udviklingen af Danmarks
stærkeste rekrutteringsmiljø.
 
• Samtidig skal direktøren have kommercielt flair og
forståelse for at holde Media City Odenses budget
– og få det til at vokse via aktiviteter, der skaber så
stor værdi for de deltagende aktører, at de vil
bidrage til fremtidig vækst.
 
• Det er Media City Odenses ambition, at MCO
udvikler sig til at omfatte mange flere medlemmer,
så nysgerrighed og tæft i forhold til at tiltrække og
organisere denne udvikling bliver også central.
 
• Endelig er det også forventningen, at Media
City Odense udvikler sig til et vækstcenter for
medieteknologi og medier, så i den videre fase
bliver der fokus på, hvordan man igangsætter,
udvikler og organiserer denne type projekter.
 
Desuden forventer vi:
• at direktøren er implementeringsstærk og kan
forenkle og forstærke en strategi, så den udføres,
 
• at direktøren er synlig og tager scenen for at sælge
Media City Odenses budskab og få MCO til at gro
og vokse,
 
• at direktøren har egen drivkraft, selvstændighed,
vedholdenhed – og besidder en diplomatisk
(men passioneret) evne til at rumme den flerhed
af behov, som både meget store og meget små
aktører i medieklyngen har,
 
• at direktøren bliver en afgørende spiller i
bestræbelserne på at omsætte vision til konkrete
handlinger.
 
Direktøren bliver leder for et mindre sekretariat med
studentermedhjælp og referer i det daglige til bestyrelsen.
Arbejdsstedet bliver i det centrale Odense.
Media City Odenses basisøkonomi i de første tre år
er på 2,6 mio. kr. årligt – med ambitioner om vækst
fra år 2.
 
Din ansøgning og samtaler:
Din ansøgning bliver behandlet i fuld fortrolighed af
Media City Odenses bestyrelse, der består af Carsten
Topholt (TV 2), Bjarne Munck (JFM), Jens Ringsmose
(SDU), Michael Bruhn Frederiksen (Odense Kommune),
Erik Laumand (Nørgård Mikkelsen) og Esben
Seerup (TV 2 Fyn). Ansættelsesprocessen foregår
efter følgende køreplan:
 
• Ansøgningsfrist: 22. september kl. 12.00.
• Samtaler, 1. runde: 6. eller 7. oktober.
• Samtaler, 2. runde: 28. eller 29. oktober.
• Ansættelse inden 1. november og start senest 1. januar 2021.
 
Yderligere oplysninger om stillingen og centeret
kan fås ved henvendelse til:
 
Esben Seerup (TV 2 Fyn) 24795090/seerup@tv2fyn.dk;
Jens Ringsmose (SDU): 40227621/jri@sam.sdu.dk; eller
Erik Laumand (Nørgård Mikkelsen): 21225535/ela@normik.dk.
 
Send din ansøgning og CV elektronisk til TV 2
 
Fyn-chefsekretær Randi Dehlbæk på rade@tv2fyn.dk.
 

 

Skriv i din ansøgning, at du så jobbet på bureaubiz.dk

Information

En del af Creative Club