Naturhistorisk Museum i Aarhus søger en visionær og dynamisk chef for Salgs- og Kommunikationsafdelingen, der kan udvikle museets kommunikation og kommercielle indsatser.

 • Kan du skrive, så fuglene synger, og er du en ørn til sociale medier?
 • Har du ligesom trækfuglene styr på retningen, når der skal lægges salgs- og kommunikationsstrategier, og er du en haj til at udvikle museets kommercielle kanaler,
  så vi bliver endnu bedre til at sælge oplevelser?
 • Går du forrest i flokken og kan inspirere og motivere dygtige medarbejdere til
  synlige resultater, så er det dig, vi har brug for!

Du skal være driver for drift og udvikling af disse ansvarsområder:

 • Markedsføring af museumsbesøg, butik, Molslaboratoriet og kommercielle arrangementer.
 • Hjemmeside og webshop.
 • Business- og sponsoraftaler.
 • Kommunikation med dags- og ugepresse, radio, tv samt på sociale medier.
 • Ledelse af en afdeling med p.t. fire medarbejdere.

Din profil:

 • Dygtig og kommercielt orienteret kommunikator.
 • Motiverende og inspirerende ledertype.
 • Tæft for salg og forretningsførelse.
 • Erfaring med strategisk kommunikation.
 • Besidder et bredt fagligt netværk.
 • Grafisk sans og erfaring.
 • Fejlfrit dansk og gode engelskkundskaber.

Dit væsen:

 • Selvstændig, initiativrig, strategisk, systematisk og løsningsorienteret.
 • En synlig, tydelig, sparrende, og beslutningsparat leder.
 • God til at udvikle kollegers potentialer.
 • Positiv energi og ikke lige til at slå af pinden.

Om stillingen:

 • Du vil som chef for Salgs- og Kommunikationsafdelingen referere til museumsdirektøren
  samt indgå i Naturhistorisk Museums chefgruppe.
 • Arbejdsstedet er på museets hovedadresse i Universitetsparken i Aarhus.
 • Arbejdstiden er 37 timer pr. uge med flekstidsordning.
 • Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og pågældende faglige organisation.
 • Du skal begynde snarest muligt eller fra 1. december 2020.
 • Forventningen er, at arbejdsstedet inden for de næste 6-7 år bliver et Nyt Nature & Science Museum på Aarhus Ø.

Yderligere oplysninger:

Hvis du har relevante spørgsmål til stillingen, kan du skrive til Museumsdirektør Bo Skaarup (bs@nathist.dk), hvorefter du vil blive kontaktet.

Ansøgning:
Ansøgning på max. to sider indsendes sammen med CV og eventuelle referencer som ét samlet PDF-dokument til Bo Skaarup på ansoegning@nathist.dk senest søndag d. 4. oktober 2020.
Vores stil er med kant og i øjenhøjde – vis os det gerne i din ansøgning.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag 20. oktober og onsdag 21. oktober – samt fredag 23. oktober for en eventuel anden runde.

Om Naturhistorisk Museum:

Naturhistorisk Museum er en selvejende museumsvirksomhed under museumsloven. Museets drift er baseret på årlige bevillinger fra Kulturministeriet, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune samt på museets egne indtægter, navnlig fondsbevillinger. Museet beskæftiger i Aarhus og på Molslaboratoriet i alt cirka 50 personer (35 årsværk) inden for formidling, forskning, samlinger, teknik og administration.
Museets Strategi 2030 er centreret om udviklingen af en moderne museumsvirksomhed af internationalt format – placeret i et Nyt Nature & Science Museum på Aarhus Ø.

Skriv i din ansøgning, at du så jobbet på bureaubiz.dk

Information

En del af Creative Club