Nu er chancen for at blive en del af ledelsen hos Syddanmarks næststørste uddannel-sessted. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole spiller en afgørende rolle for vækst og udvikling i regionen.

Hvorfor har vi brug for dig?
Vores nuværende kommunikations- og markedsføringschef har fået nyt job. Vi søger derfor en ny chef til afdelingen.

UCL uddanner de mennesker, der skaber fremtidens erhvervsliv og velfærdssamfund. Derfor skal vi tiltrække de stærkeste og mest motiverede studerende til vores mange uddannelser samt kommunikere vores tilbud om kompetenceudvikling for ansatte i både offentlige og private organisationer.

UCL skaber løsninger, der kan bruges. Vi deler hverdag med vores omverden og bruger den som afsæt til at udvikle og uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Vi bringer viden og innovation i anvendelse og søger nye løsninger på tværs af fagligheder. Vi skubber til udviklingen af praksis og kompetencer i de erhverv, vi samarbejder med.

Det kræver kommunikation og markedsføring af høj kvalitet.

Vi har derfor brug for en resultatorienteret chef, der tænker strategisk og er en dygtig personaleleder.

Om jobbet
Som chef for Kommunikation og Markedsføring står du i spidsen for 17 fagligt stærke web-markedsførings- og kommunikationskonsulenter og en grafiker. Du får også ansvaret for vores to studiemiljøkoordinatorer. Alle i afdelingen arbejder ud fra at opgaver løses bedst ved at sætte viden før tro.

Kommunikation og Markedsføring er med til at kommunikere om og markedsføre alle UCL’s uddannelser og tilbud om kompetenceudvikling til private og offentlige organisationer. Samtidig driver afdelingen med en række udviklingsprojekter og har ansvaret for den eksterne og interne kommunikation.

Du bliver personaleleder, faglig koordinator og sparringspartner. Derfor får du både ansvar for at drive udviklingsprojekter samt planlægge og koordinere den daglige drift i afdelingen sammen med dine koordinatorer.

Afdelingen er organiseret i tre velfungerende teams: Indhold, Online samt Markedsføring og event, hvor hvert team har en faglig teamkoordinator. Der er gennem de seneste år etableret en partnerstruktur i forhold til samarbejdspartnerne i organisationen.

Du får endvidere ansvar for at:

  • Prioritere afdelingens ressourcer ift. markedsførings-, kommunikations- og kampagneaktiviteter.
  • Skabe og vedligeholde relationer til samarbejdspartnere internt i UCL – herunder også at gennemføre løbende opfølgnings- og statusmøder.
  • Deltage i relevante strategi- og udviklingsgrupper.

Dig som person
Du er typen, der spreder god energi på arbejdspladsen. Samtidig brænder du for at motivere og udvikle mennesker, så deres kompetencer kommer optimalt i spil. Du gør det gerne gennem en anerkendende ledelsesstil. Du tænker strategisk og har et godt blik for, hvordan kommunikation og markedsføring skaber værdi i forhold til forretningsmålene.

Du er ikke bange for at rydde vanetænkning af bordet, har stærke lederegenskaber, gennemslagskraft og er god til at skabe relationer. Og du er både en synlig leder for dine medarbejdere og de ledere fra uddannelserne, direktionen, erhvervslivet og eksterne institutioner, som du også kommer til at samarbejde med.

Din baggrund
Du har:

  • Flerårig ledelseserfaring fra lignende job hos en stor privat eller offentlig arbejdsplads.
  • Relevant kommunikations- og markedsføringsfaglig uddannelse.
  • Erfaring med både markedsføring, intern og ekstern kommunikation.

Organisation
Kommunikation og Markedsføring er en centralt placeret stabsfunktion, der samarbejder med hele organisationen.

Du refererer til direktøren for Fællesområdet og bliver en del af en stærk chefgruppe bestående af studiechefen, HR-chefen og chefen for Digitalisering og IT.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse 1. marts 2021.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til organisationsaftale mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation. Stillingen er uden højeste arbejdstid.

Dit primære ansættelsessted vil være Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M. Du må dog påregne, at der kan finde møder og andre aktiviteter sted på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolens øvrige adresser i Vejle, Jelling og Svendborg.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør for Fællesområdet Carsten Vikkelsøe på cavi2@ucl.dk eller 21 15 92 66.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV senest 15. januar 2021.

Første samtalerunde afholdes 21. januar 2021. Anden samtalerunde afholdes 25. januar 2021.

Der vil være profiltest mellem 1. og 2. samtalerunde.

 

Søg jobbet her

 

Skriv i din ansøgning, at du så jobbet på bureaubiz.dk

Information

En del af Creative Club