Kampagne med 10 ministerier skabt på 7 uger

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

I dag lanceres kampagnen op til folkeafstemningen om rets- og politisamarbejdet. Bag den står et bureau, der var på en svær opgave.

Den 3. december får alle danskere over 18 år mulighed for stemme ja eller nej til at om omdanne det danske retsforbehold til en tilvalgsordning.

Regeringen lancerer i dag oplysningsindsatsen forud for folkeafstemningen, og kampagnen skal sikre, at alle danskere kan finde information om afstemningen og om konsekvenserne af hhv. et ja eller et nej.

Én ting er selve kampagnen, noget andet er et både omfattende og intenst forløb op til lanceringen.

Bag kampagnen står – som tovholdere – Justitsministeriet og Udenrigsministeriet. Dertil kommer ikke færre end otte andre ministerier.

Og som om de mange kokke ikke var nok, så var tidsplanen presset: Ganske vist blev folkeafstemningen proklameret i foråret, men så gik der først folketingsvalg og siden ny regering i den.

Derfor var der udbudsrunde i sommerferien, og da de otte finalister havde præsenteret deres forslag, valgte ministerierne kommunikationsbureauet Radius som folkeafstemningens kampagne-bureau. Det skete midt i forrige måned.

Hvordan får man en komplet indsats klar og godkendt – på tværs af 10 ministerier og i løbet af 7 uger?

”Ved først og fremmest at erkende disse betingelser. Det betød bl.a. at hver gang, noget i den kreative proces blev kompliceret, så stoppede vi det. Indsatsen skulle holdes så tight, at vi minimerede de faglige kamppladser,” siger Jeppe Veddinge, der er Creative Director og partner i Radius.

Han tilføjer:

”På stormøder lyttede vi til alle og samlede op på alle input. En politisk fingerspidsfornemmelse er også påkrævet: At vide, hvad der er vigtigt og rigtigt at holde fast på, og hvad der i forhold til tiden og miljøet er mindre vigtigt.”

Dertil kommer, understreger Jeppe Veddinge, at uanset hvilke krumspring, du gør dig for at fremstille tingene neutralt, må man erkende, at man ikke kan tilfredsstille alles syn på, hvad der er neutralt.

Dertil kommer så noget, man ikke kan forberede sig på, men blot krydse fingre for: At opdragsgiverne i ministerierne ikke hæmmede, men fremmede processen. De var, med Jeppe Veddinges ord ”hyperprofessionelle og hypertilgængelige”.

En hjemmeside, 3december.dk, og en pjece beretter om retsforbeholdet og tilsvalgsordningen. Der er lavet en film, og under kampagneboostet i uge 46 følger outdoor og digitale aktiviteter.

Kampagnens budet er på 900.000 kr., vel at mærke eksklusiv produktion og medieindrykninger.

Underleverandørerne til Radius har været MEC på mediaplanen, 1508 på programmering af hjemmesiden og Chimney på film-delen.