Konsulenten – fremtidens kreatør

Kim Jong Andersen, Senior VP, Adtomic

Fremtidens kreativitet handler ikke om at eksekvere på en brief men om omsætte virksomhedens forretningsstrategi til kommunikationsløsninger, der er produkter i sig selv. Kim Jongs indlæg på Den nye danske kreativitet.

De dygtige konsulenter, der formår at rådgive kunderne i krydsfeltet mellem strategi, kommunikation og teknologi har i dag de bedste muligheder for at operere som en ny type kreativ, en “kommerciel kreatør”.

En kommerciel kreatør er en rådgiver, der kan bane vejen for idéer, der ikke alene fungerer som reklamekommunikation, men som bidrager aktivt til at udvikle kundernes forretning.

En rådgiver, der således fokuserer mere på at løse problemer og udnytte kommercielle muligheder som udgangspunkt for en kommunikationsstrategi mere end på at formulere en ofte generisk forbrugerindsigt som grundlag for en kreativ strategi.

Der vil naturligvis stadig være behov for de dygtige kreative håndværkere – art directors, tekstforfattere, designere etc. – men kravene til at drive forretning i dag er så komplekse, at det ofte vil være de dygtigste konsulenter, der har de bedste forudsætninger for at forstå og omsætte kundens problemstillinger til produkter, der ikke alene ender som marketingbudskaber men som egentlige kommunikationsprodukter og services.

Og især digital produktudvikling og vores evne til ikke alene at udtænke men også at fremstille egentlige kommunikationsprodukter, afhænger af en dyb indsigt i virksomheders værdikæde og værditilbud samt værktøjerne og retorikken til at italesætte løsningen i det sprog, der tales i virksomhederne.

Udfordringen er, at vi i lige præcis reklamebranchen har forsømt at uddanne og fremme denne type konsulenter! Der er masser af plannere, men deres job har groft sagt været fokuseret på at skaffe forbrugerindsigter, skrive briefs og forsøge at lede en kreativ proces.

De dygtigste konsulenter i dag er i dag på et senior- eller direktørniveau, hvor de ofte har mere travlt med at lede bureauet, supervisere projekter og forhandle med kunderne end de egentlig har til at udtænke nye løsninger til deres kunder.

Herudover er mange af dem fanget i en ufri situation på samme niveau som deres kunder, hvor hensynet til at kunne betale næste termin i villaen nord for byen vejer højere end viljen til at stå fast og tage en kreativ risiko.

Ganske mange har i tilgift en projektleder-baggrund, hvilket holder dem fast i nogle rutiner, hvor de ender med at fokusere mere på operationel effektivitet end på strategisk nyudvikling.

Løsningen er to-sidet:

1) Nu & her må senior-konsulenterne, der kan mere end blot at være kundens talerør, bryde ud af de operationelle bånd og begynde at medvirke til en reel produktudvikling af såvel bureauets som kundens værditilbud gennem kommercielt kreativ idéudvikling.

2) Over tid skal der uddannes en ny skare af Kommercielle Kreatører – en ny konsulentgeneration, hvor alle de nuværende seniorer/bureaudirektører har en forpligtigelse til at uddanne flere kronprinser og -prinsesser. Og her er det essentielt at skelne mellem projektledere og konsulenter. Det er to vidt forskellige karrierespor, der kræver vidt forskellige kompetencer. Den gamle hakkeorden med at forfremme projektledere til konsulenter må ophøre.

Hvis vi lykkedes med 1 + 2, vil der være langt større sandsynlighed for, at vi som bureauer rent faktisk får genskabt vores strategiske relationer til kunderne, som mere end blot udbydere af håndværksmæssig kreativitet, da fremtidens kreativitet ikke alene står på evnen til at eksekvere en kreativ kommunikation baseret på en traditionel marketingbrief men i vores evne til at omsætte virksomhedens forretningsstrategi til kommunikationsløsninger, der er produkter i sig selv.