Stor dansk bureausucces kæmper med synligheden

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

420 medarbejdere – heraf ca. 70 i Danmark – gør FFW til et stort bureau og med en unik status af et dansk bureau at være. Men synligheden kan godt blive bedre.

3 bogstaver har sat sit tydelige præg på den nyligt udgivne Bureaubiz-rapport med nøgletal på 248 bureauer: FFW.

Det står for Friends From Work, der er fusionen mellem Propeople, Bysted, Chainbizz og amerikanske Blink Reaction. Navnet refererer til, at flere af bureauerne udspringer af vennekredse.

Rapporten viser en meget stærk udvikling i bureauet. FFW topper f.eks. i Bureaubiz Performance Indeks (BBPI) og er blandt de 10 bureauer, der stod for den største vækst i kroner.

Det skal dog tilføjes, at det er Propeople tallene, der optræder i rapporten, fordi fusionen først er trådt i kraft ved indgangen til i år. Desuden har det været et puslespil at sammensætte tallene. FFW er ejet 60 pct. af børsnoterede svenske Intellecta, og er blevet så stor, at det er blevet et betydningsfuldt element i Intellectas regnskab – med den konsekvens, at meddelsomheden er blevet mere begrænset og styret.

Faktisk lidt til ærgrelse for folkene bag FFW. De er nemlig ikke blot medarbejdere i en svensk-ejet koncern. De er iværksættere, der på 15 år har bygget bureauet til sin nuværende position, og de ejer fortsat en pæn del.

”Faktisk har vi ikke ret store aktiviteter i Sverige, så på den led er Intellecta-navnet ikke et væsentligt aktiv for os i forhold til offentligheden. Vi mener, at vi har en unik historie at fortælle, og vi er ret stolte over, hvad vi har opnået, og det ville vi gerne kunne fortælle noget mere om,” siger Michael Drejer, der er global CEO for FFW.

Bureaubiz’ estimat på udviklingen i FFW i 2014 viser, at bruttoavancen er blevet næsten tredoblet til ca. 39 mio. kr., mens overskuddet voksede med knap 15 pct. til ca. 13,2 mio. kr.

Men det er den danske del af forretningen – reelt er FFW i dag meget større. I alt er der ca. 420 medarbejdere, hvoraf ca. 70 er i Danmark, mens godt 130 er i USA. De 420 er fordelt på 20 kontorer.

Den danske del af forretningen spiller en central rolle.

”Vi har godt nok en svensk hovedaktionær, men vi er et dansk baseret bureau. Det er mig, Jesper Malmborg og Michel Samucha, der har stiftet bureauet, og vores folk i Danmark spiller en stor rolle i arbejdet på internationalt niveau,” siger Michael Drejer og fortsætter:

”På den måde er vi en unik dansk bureau-historie. Du ser ikke mange danske bureauer, der håndterer kunder på internationalt niveau.”

Michael Drejer nævner Pfizer, Johnson & Johnson, GE og Samsung som eksempler på store internationale kunder, mens Egmont, FDM, Dagrofa, Københavns Kommune og Discovery er blandt de danske.

Bureauet arbejder på tværs af grænserne, og det betyder, at erfaringer fra f.eks. en amerikansk kunde let kan overføres til en dansk kunde – og vice versa.

”Vi har adskillige eksempler på, at vi har kunnet udnytte erfaringer på tværs til stor glæde for kunder,” siger Michael Drejer.

Han karakteriserer FFW som et teknisk funderet digitalt bureau, der arbejder med store integrations- og udviklings-projekter – f.eks. inden for salg – hvor samarbejdet strækker sig over tid, og hvor der skal lægges mange timer.

Fusionen med Bysted handlede om at tilføre mere kreativ kant.

”Vi har dygtige kreative, men de er tæt integreret med en stærkt teknisk drevet organisation, der er styret af data. Bysted er en mere klassisk kreativ organisation, som derfor kan spille den rolle, at udfordre organisationen, og det skaber et mere helstøbt bureau,” siger Michael Drejer.