Bet365’s brug af elitesportsudøvere kostede 50.000 kr. pr. opslag

Christian Jensen,
advokat i Creative Club og GRAKOM

Juristens hjørne: 23 elitesportsudøvere navne og foto blev brugt i Bet365’s markedsføring, selvom virksomheden selv mente, at det var redaktionel brug.

Bet365 havde anvendt fotos af og navne på 23 elitesportsudøvere på virksomhedens Facebook-konto og Twitter-profil uden samtykke fra elitesportsudøverne. Bet365 gjorde gældende, at anvendelsen var af redaktionel karakter. Spillerforeningen gjorde gældende, at anvendelsen var sket i markedsføringsmæssig sammenhæng. Anvendelsen stod på i en periode fra februar 2019 til marts 2021.

Retten fandt, at der var tale om opslag som led i markedsføring af Bet365’s virksomhed og ikke redaktionelt indhold. Da anvendelsen af fotos og navne i opslagene var sket uden elitesportsudøvernes samtykke, var der sket et brud på den ret til eget billede og navn, som beskyttes af almindelige retsgrundsætninger og markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Retten fandt, at elitesportsudøverne var berettiget til erstatning og vederlag i overensstemmelse med markedsføringslovens § 24, stk. 2 og 3. Retten fandt det bevist, at hver enkelt elitesportsudøver kunne have opnået 50.000 kr. i betaling pr. opslag. Retten fandt ikke grundlag for at anse opslagene for æreskrænkende efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1.

Kilde: Dom afsagt af Sø- og Handelsretten den 8. maj 2023 i sag BS-968/2022-SHR mellem Spillerforeningen som mandatar for Christian Dannemann Eriksen m.fl. mod Hillside (New Media Malta) Plc (”Bet365”). Link. Domsoversigt BS-968/2022-SHR (tangora.com)