Bjarne Egedal siger farvel til reklamebranchen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fællesskabet har trange kår i dag, konstaterer DRRB’s mangeårige formand, som nu har forladt sin sidste post – formandskabet i Winwin/We Love People.

I sommerens løb tikkede der en meddelelse ind fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om, at Bjarne Egedal og Dorte Zangenberg forlod bestyrelsen i We Love People – det tidligere Winwin Agency.

For Dorte Zangenberg gælder beslutningen, at hun er aktiv i ledelsen, og man har ønsket at have en bestyrelse af eksterne, der kan give modspil.

For Bjarne Egedal var den meddelelse lig med et farvel til næsten 50 års virke i reklamebranchen.

Han begyndte i 1961 som trainee på Balling Reklamebureau, så blot et år mere og han havde kunnet fejre 50 års jubilæum.

Den sidste snert af aktivitet er rollen som sagkyndig i Sø og Handelsretten, men den forsvinder senere i år i forbindelse med, at han d. 9. november fylder 70 år.

Bjarne Egedal er en person, der i høj grad har været med til at tegne branchen gennem årene.

Efter Balling, der var blevet til Foot, Cone & Belding (FCB) kom han til Lund & Lommer for senere at fusionere bureauet ind i Henriksen & Sieling, der nogle år forinden var startet af Lund & Lommer. Dette bureau blev til BBDO, og Bjarne Egedal holdt gennem en menneskealder fast i bureauet – han er ikke en der flakker og hele tiden skal prøve nyt.

Ikke mærkeligt, at han i dag tørt konstaterer, at begreber som loyalitet og etik fremtræder mere og mere som fremmedord.

Ud over Henriksen &Sieling/BBDO har Bjarne Egedal varetaget formandsposten i en række reklame- og mediabureauer.

Derudover har han altid været aktiv i brancheforeningen og de fælles selskaber som Reklamedata og Reklameskolen. Han bestred formandsposten i en årrække i alle tre.

“Det er noget, der altid har ligget mit hjerte nær,” siger Bjarne Egedal men erkender samtidig, at fællesskabet ser ud til at have trange kår.

“Det hele er blevet meget fragmenteret, og jeg kan godt forstå, at mange kan blive i tvivl om, hvor de hører til. Men en ting gælder fortsat efter min opfattelse. Hvis man vil have en stemme over for myndigheder, politikere og andre, så bliver den stærkere, hvis mange slutter op – og svagere hvis mange kører på frihjul. Og behovet for en stærk stemme har ikke ændret sig – måske snarere tværtimod,” siger Bjarne Egedal og tilføjer, at den slags kan man ikke lave en cost benefit analyse på i forhold til kontingentet.

Bjarne Egedal erkender, at han nok ville have svært ved at drive et bureau under dagens vilkår.

“En ting er, at det elektroniske vinder mere og mere frem samt at de store produktions-tunge bureauer med store detailhandelskunder klarer sig godt. Det er åbenbart nødvendigt, at det hele skal køre meget mere struktureret. Men samtidig ser det ud til, at det er svært at få en ordentlig indtjening ud af klassiske dyder som kreativitet og branding. Prispres spiller en uforholdsmæssig stor rolle hos mange kunder, og det betyder, at den gode vibration mellem bureau og kunde, som er så vigtig for at skabe noget godt, ryger fløjten,” siger Bjarne Egedal.