Bureau-legat lukker med et brag

Peter Engholm
25@mail.dk

Ole Stig Lommer Legatet takker af efter 32 år. De sidste portioner bliver i særklasse de største: 4 x 100.000 kr.

Siden 1983 er Ole Stig Lommers Rejselegat givet til bureau-ansatte til at udvide deres faglige horisont. Kreativitet & Kommunikation har hvert år haft 60.000 kr. til fordeling mellem én eller flere personer, der bagefter skulle rapportere om deres input fra studieopholdet.

Nu går fonden ind – eller nærmere all in, idet den resterende formue på 400.000 kr. bringes i spil i den sidste udbetaling.

”Det er besluttet at uddele hele fondens tilbageværende formue i 2015. Det udmønter sig i 4 legater på hver 100.000 kr. Det er legatets bestyrelses ønske at afslutte Ole Stig Lommer Legatet med fire fremadskuende projekter, og dermed sætte et flot punktum, der samtidig peger fremad.”, siger Tine Aurvig-Huggenberger, direktør for Kreativitet & Kommunikation.

Legaterne kan ansøges af alle medarbejdere, der er tilknyttet brancheforeningens medlemmer.

Den 2. juni vil de fire legat-modtagere blive offentliggjort ved en større sammenkomst, hvor også tidligere legatvindere vil holde indlæg.