Bureauer sloges om Nykredit i retten

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Nykredit-folk optrådte som vidner for begge parter i fogedsag mellem Responsive og DialoguePeople direktør. Samtidig kunne Bjarne Spellerberg fra People Group fortælle, at gruppen henter 8-10 mio. kr. i bruttoavance hos Nykredit.

Nykredit blev omdrejningspunktet, da Responsive mødtes med sin tidligere partner og nuværende adm. dir. for DialoguePeople, Morten Hershøj, i Fogedretten i Lyngby.

People Group hentede sidste efterår Morten Hershøj som ny direktør for sit dialog-bureau, og i første omgang gik det fredsommeligt. Parterne udsendte en fælles pressemeddelelse.

Siden er det gået galt. Den hidtidige daglige leder af DialoguePeople, Kit Faber Boesdal har udtaget en stævning mod Wibroe, Duckert & Partners, og Responsive har begæret et fogedforbud mod, at Morten Hershøj har kontakt med Nykredit, som begge bureauer har relationer til.

Denne sag kom så for retten i fredags, og her oplevede man den pudsige situation, at begge parter havde indkaldt vidner fra Nykredit. Finansgiganten kom således til at fremstå ikke helt enig med sig selv og man fik et indblik i samarbejdsrelationerne.

Wibroe, Duckert & Partners adm. dir. Bjarne Spellerberg Orfelt, var også indkaldt som vidne, og han kunne bl.a. fortælle, at Nykredit årligt lægger 8-10 mio. kr. i bruttoavance hos People Group. Heraf går 1,1-1,5 mio. kr. til DialoguePeople, der har fire kunder, og Nykredit udgør 35-40 pct.

Det har dog først og fremmest været på privatmarkedet – erhvervsafdelingen hos Nykredit har ikke indtil sidste år lagt meget arbejde hos DialoguePeople, og det var netop her, at Responsive for et par år siden bevægede sig ind på selskabet. Til bekymring for People Group ifølge Kit Faber Boesdal, der i retten fortalte, at hun var blevet kaldt op til Bjarne Spellerberg for at tale om, hvordan man kunne begrænse Responsives arbejde for Nykredit.

I penge forblev Responsives engagement beskedent. 15-20.000 kr. i 2006 og 150.000 kr. i 2007. Til gengæld var der budgetteret med 800.000 kr. i 2008.

Det blev dog aldrig til noget. Kun 31.000 kr. blev realiseret, og omkring juni meddelte Nykredit til Responsive, at man ville orientere sig mod People Group i overensstemmelse med koncern samarbejdsaftalen. I det samme tidsrum indledte Bjarne Spellerberg en dialog med Morten Hershøj, som førte til en ansættelse i slutningen af august.

En pudsig detalje i denne sammenhæng var, at marketingchef Lene Qvist mente, hun var blevet orienteret om Morten Hershøjs ansættelse hen imod november – altså længe efter, at den officielle pressemeddelelses var blevet udsendt.

Lene Qvist fortalte desuden retten, at der aldrig havde været tvivl om, at selskabet var forpligtiget over for People Group gennem samarbejdsaftalen, og at Responsive således aldrig havde kunnet påregne andet en enkeltstående projekter. Hun kunne således ikke sige noget om, hvordan bureauet kunne budgettere med en indtjening på 800.000 kr.

Centrum i projektet var storkundechef Thor Kleif fra Nykredit i Horsens, der i tidligere job har arbejdet sammen med Responsive-stifter, Tomas Gorrissen. Han havde brug for et dialog-projekt til at understøtte salget, og fik opbakning fra øverste hold i Nykredit til at få etableret et projekt.

Marketing for erhverv blev involveret og kontakten til Responsive blev etableret.

Thor Kleif slog fast, og der var tale om et pilot-projekt med henblik på at rulle det ud over hele landet – og han kunne ikke forklare, hvordan Lene Qvist i en mail i forbindelse med sagens forberedelse har karakteriseret det som et begrænset regionalt projekt.

Det blev dog i retten forklaret således, at der skulle være tale om et projekt, der kunne kopieres fuldstændig andre steder i landet – altså uden tilretning af spørgeskemaer eller brev-varianter.

Man var færdig med fase 1 og 2 af projektets 3 faser, da Responsive fik besked om, at man ville orientere sig mod People Group.

Responsive mener, at Morten Hershøj blev hentet til People Group for at forhindre, at bureauet fik fat i Nykredits erhvervsafdeling.

People Group afviser dette. Ansættelsen af Morten Hershøj havde intet med Nykredit at gøre og sigtede alene på en udvikling af bureauet.

Hvad der er rigtigt fremstår efter retsmødet som en trossag, og spørgsmålet er så, om dette kan få indflydelse på vurderingen af det centrale stridsemne.

Fakta – fordi ingen bestrider det – er, at Tomas Gorrissen var den centrale kontakt på Nykredit, og at Morten Hershøj deltog i 1-2 møder med Nykredit. Han tiltrådte dog som partner på et tidspunkt, hvor bureauet ikke var mere end 4-6 personer, og Responsive’s påstand er, at alle på bureauet bliver involveret i arbejdet. Derfor er Morten Hershøj omfattet af kundeklausulen, og da det samtidig ligger fast, at han har kontakt med Nykredit i sit nye job, er der grundlag for et fogedforbud.

Morten Hershøj var reelt ansat på en funktionærkontrakt. Den har dog givet ham adgang til at købe 15 pct. af aktierne, men der var ikke etableret en aktionæroverenskomst.

Morten Hershøjs påstand er, at han reelt ikke havde noget med Nykredit at gøre hos Responsive, og at han derfor ikke kan være omfattet af kundeklausulen.

Desuden bestred hans advokat gyldigheden af kundeklausulen i Morten Hershøjs funktionær-kontrakt – bl.a. ved at så tvivl om størrelsen på kompensationen.

Endelig blev det fremført, at Responsive’s mulige tab ved Morten Hershøjs arbejde i DialoguePeople er tvivlsomt.

Der bliver afsagt dom inden for 1-2 uger.