GroupM voksede med 60 mio kr. Og brugte det hele på medarbejdere

Finn Graversen
journalist

For andet i træk voksede GoupM markant. Men i 2022 fulgte bundlinjen ikke med på grund af mange nye medarbejdere og et lønløft til en lang række kvinder.

I 2021 havde GroupM et forrygende år, hvor der blev lagt 80 mio. kr. på bruttoavancen og 24 mio. kr. til på bunden.

Væksten fortsatte i 2022, hvor GroupM lagde 60 mio. kr. til på bruttoavancen, således at Danmarks næststørste bureaugruppe (efter Wunderman), der rummer brands som EssenceMediacom, Wavemaker og Mindshare, er vokset med 30 pct. på to år.

Gruppen kunne dog ikke performe lige så stærkt på bundlinjen i 2022. Den faldt med knap 23 pct. lig med 13 mio. kr.

Baggrunden for den udvikling står tydeligt i regnskabet. Væksten er brugt på medarbejdere. Det gennemsnitlige antal fuldtidsmedarbejdere er steget med 62 og gennemsnitligt er lønnen steget med 7 pct. således at de samlede personaleomkostninger er steget med næsten 60 mio. kr.

Der er en umiddelbar forklaring på, at medarbejdertallet er vokset så meget, fortæller GroupM-chef, Jonas Hemmingsen.

“”Vi havde et efterslæb fra 2021, hvor vi voksede meget markant uden at vi kunne følge med i nyansættelser,” siger Jonas Hemmingsen.

En af forklaringerne bag den markante lønudvikling har en baggrund i debatten om ligeløn.

“Vi fik gennemført en analyse af vores lønudvikling, og en af konklusionerne var, at en række kvinder havde et efterslæb – måske som konsekvens af barsel tidligere i karrieren. Det rettede vi op på, og vi gav en ekstraordinær lønforhøjelse til alle berørte kvinder – i alt ca. 40” siger Jonas Hemmingsen og tilføjer:

”Vi vil være en af de mest attraktive arbejdspladser i branchen, og det kan vi ikke være, hvis vi har det lønefterslæb til kvinder, som desværre kendetegner branchen.”

Det har jævnligt været bemærket, at GroupMs overskudsgrad er lavere end konkurrenternes, men det bekymrer ikke Jonas Hemmingsen. Hans fokus er på udviklingen af forretningen.

“Det er rigtigt, at vores overskudsgrad ikke hører til de højeste i branchen. Men vi fokuserer ikke udelukkende på profit – vi bliver vurderet på vores evne til at udvikle og vækste forretningen, og det er vi lykkedes fantastisk godt med,” siger Jonas Hemmingsen og tilføjer:

“Det er en direkte konsekvens af vores fokus på at tiltrække og udvikle det bedste talent.”

Jonas Hemmingsen peger endvidere på, at afhængigheden af mediekøb er reduceret betragtelig sideløbende med, at gruppen har udviklet en række nye forretningsområder. GroupM er dog fortsat en mediabureaugruppe, for media spiller fortsat en betydelig rolle – men hvor størrelse tidligere handlede om lavere priser, så handler det i dag primært om data, tech og content.

“Mediakøb og -optimering – i bred forstand – er i dag vores væsentligste kilde til data og viden om adfærd og performance, og netop her har vi kunnet omsætte vores størrelse til en fantastisk konkurrencemæssig fordel. Vi lærer langt mere og hurtigere end vores mindre konkurrenter, og vi omsætter det til udvikling af kompetencer og produkter, som både kan hjælpe vores kunder og er fundamentet i vores egen forretningsudvikling,” siger Jonas Hemmingsen.

Den markante økonomiske udvikling er bredt funderet, men data og tech er et gennemgående træk. Skal Jonas Hemmingsen nævne eksempler, så fremhæver han det arbejde for Specsavers, som man netop har fået en I-Com award for.

“Vi har udviklet ‘Paradigm’ som er et AI-funderet værktøj, der hjælper vores kunder med dynamisk optimering af deres marketing-spend på tværs af kanaler, brands og markeder. Når vi arbejder med skræddersyede algoritmer i vores beslutningsstøtte-systemer for vores kunder, er det netop vores adgang til enorme mængder af data, som gør os i stand til at udvikle bedre og mere effektive algoritmer end andre,” siger Jonas Hemmingsen og fortsætter:

“Google og andre platforme kan tilbyde lignede værktøjer, men de er generiske og optimerer ikke kanaluafhængigt og der er ingen tvivl om at der er et kæmpe potentiale i arbejde med udvikling af kundespecifikke algoritmer i fremtiden.”

Jonas Hemmingsen fremhæver desuden, at arbejdet med digital transformation også vender indad.

“Vi er meget inspireret af vores kunders arbejde med digitale transformationer og søger selv hele tiden at blive mere effektive gennem brug af data og digitalisering af processer, bl.a. gennem udvikling af vores interne BEAM-platform og øget anvendelse af softwarerobotter i finans,” siger Jonas Hemmingsen.

Kigger man på de enkelte brands, så er EssenceMediacom størst, mens Wavemaker voksede mest og Mindshare er det mest profitable. Over 40 pct. af forretningen ligger dog på en lang række kompetenceområder, der fungerer på tværs. Det gælder f.eks. Acceleration og Nexus.

Jonas Hemmingsen fortæller, at året foreløbig har udviklet sig godt – selvom han godt kan se nogle udfordringer i markedet.

”Vi ser nogle virkelig store bevægelser lige nu – globalt er streaming-markedet presset, og det har betydet, at de store aktører åbner for reklamemuligheder på deres platforme på et tidspunkt, hvor efterspørgslen efter klassisk Tv-reklame er faldende. Og de fleste globale tech-virksomheder oplever faldende vækstrater og gennemgår derfor omfattende restruktureringer og ændret fokus på investeringer i markeder og produkter. Disse ændringer stiller store krav til vores og vores kunders evne til hurtig omstilling af marketinginvesteringerne, og heldigvis har vi vist, at vi som gruppe står et godt sted og er velforberedt på de forandringer der er i markedet,” siger Jonas Hemmingsen.

Nøgletal for GroupM, koncern

 • Omsætning 3019,166 mio. kr. +5,7 pct.
 • Bruttoavance 614,627 mio. kr. +11,0 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1280,473 mio. kr. -3,4 pct.
 • Lønandel 50,5 (45,5)
 • Resultat før skat +42,948 mio. kr. -22,8 pct.

Nøgletal for EssenceMediacom

 • Omsætning 835,758 mio. kr. +4,3 pct.
 • Bruttoavance 140,667 mio. kr. +3,2 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1480,705 mio. kr. -17,5 pct.
 • Lønandel 43,3 (34,4)
 • Resultat før skat +9,383 mio. kr. -54,7 pct.

Nøgletal for Wavemaker

 • Omsætning 746,210 mio. kr. +9,2 pct.
 • Bruttoavance 129,185 mio. kr. +17,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1359,842 mio. kr. -7,3 pct.
 • Lønandel 42,3 (37,8)
 • Resultat før skat +17,920 mio. kr. +5,0 pct.

Nøgletal for Mindshare

 • Omsætning 362,461 mio. kr. +6,3 pct.
 • Bruttoavance 77,989 mio.k r. -0,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1902,171 mio. kr. -10,5 pct.
 • Lønandel 42,8 (36,5)
 • Resultat før skat +14,644 mio. kr. -10,3 pct.