Mediabureauerne har vundet første halvleg

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men måske er det et helt andet spil – eller en helt anden organisation – der skal til, hvis ikke den nødvendige kreative udvikling skal blive ofret i kampen om at udvikle effektiv markedsføring.

Kan man klare fremtidens udfordringer med en fortidig organisation?

Det spørgsmål trænger sig på, da Bureaubiz på en solbeskinnet Croisette i Cannes diskuterer erfaringer fra det store festival-program med en række Bates-folk.

Selvom antallet af danske priser ikke betyder alverden i den store sammenhæng, så udløser det en mere overordnet diskussion om kreativitet og hvordan arbejdet organiseres.

“Jeg synes, det er befriende, at vi i hernede har hørt nogen helt åbent påpege, at teknologierne kun er nye værktøjer. Ideen er fortsat det centrale,” siger Thomas Fabricius.

“Men ideen har altid været det bærende hernede. Det er der ikke noget nyt i,” føjer Ib Borup til.

Og så er man sådan set tilbage til start – hvis det ikke lige er fordi, det er en verden i opbrud, ideen skal fungere i. Så intet er som før.

Derfor er der mange nye udfordringer i forhold til at flytte ide-udviklingen over på mere grundlæggende koncepter. Kommerciel kommunikation er blevet mindre reklame og meget mere af mange andre ting.

Og her er vi så fremme ved organiseringen af arbejdet som i mange tilfælde virker meget konserverende på ideudviklingen.

En række strategiske diskussioner foregår med mediabureauet, der indgås nogle årsaftaler, og briefen til reklamebureauet bliver så eksempelvis: tre reklamefilm.

“Hvis vi så spiller tilbage med nogle helt andre ideer, så får vi at vide, at det lyder vældig spændende, men det er der ikke penge til, fordi budgettet er allokeret” siger Thomas Brandt, mens Søren Nøhr tilføjer:

“Mediabureauerne har vundet første halvleg i dialogen med kunderne. De sætter ofte rammen for det videre arbejde. Men skal man stræbe efter en kreativ konceptudvikling, der søger at matche tidens udfordringer, så kan den ikke ligge i anden række, og derfor må der ske et eller andet i anden halvleg.”

Men er et af problemerne ikke, at reklamebureauerne selv har spillet bolden over til mediabureauerne ved at være for optaget af at levere reklamefilm og ikke være gode til at tale kundernes sprog?

“Der ligger helt sikkert en opgave hos os i at blive bedre til at lade kreativiteten udfolde sig bredere end hidtil. Det kan bl.a. gøres ved at sikre, at det er de rigtige indsigter, der kommer til at definere opgaven. Men det ændrer ikke på, at ønsker man en idebåret ntegreret kommunikation, så skal den kreative udvikling foregå meget tidligt i processen,” siger Thomas Fabricius.