Sanna Suvanto-Harsaae ny formand for Marketing Clinic

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Samtidig er tidligere Mediacom-medarbejder optaget som partner. Bureauet fordoblede bruttoavance i seneste regnskabsår.

Der står folk med bureaubaggrund bag den danske afdeling af det nordiske konsulentfirmaet Marketing Clinic.

Nu får de så en markant repræsentant for kundesiden som sparringpartner på posten som bestyrelsesformand.

Det drejer sig om Sanna Suvanto-Harsaae (43), som har en fortid hos Procter & Gamble, Synoptik og senest som Nordisk chef fra Reckitt-Benckiser.

I dag har Sanna bestyrelsesarbejde i virksomheder som Duni AB, Jetpak AB, Candyking AB, Paulig AB, Symrise AG, BTX A/S, Babysam A/S og Sunset Boulevard A/S – de to sidstnævnte som formand. Og nu altså også formand for Marketing Clinic Danmark.

“Dette er en rigtigt sjov udfordring for mig. Jeg er stærkt optaget af marketing som en virksomhedskritisk disciplin, der ofte er motoren til få skabt profitabel vækst. Marketing Clinic er en videnstung vækstvirksomhed, der netop beskæftiger sig med at synliggøre forholdet imellem marketingindsats og virksomhedens afkast – et område der bliver rigtigt meget brug for fremover. Og min opgave som formand er er at få styrket og konsolideret Marketing Clinic yderligere i det danske marked”, siger Sanna Suvanto-Harsaae.

Den danske afdeling er lille – tre medarbejdere i henhold til det regnskab, der sluttede d. 30. juni. Til gengæld er de flittige og realiserede en samlet bruttoavance på knap 4 mio. kr. og et overskud på 824.285 kr. (primær drift). Det gav råd til en særdeles god løn til de tre medarbejdere, som i gennemsnit fik 889.000 kr. – en fremgang på 54 pct.

Adm. dir. er Morten Kjær, der bl.a. har en fortid hos SoftwarePeople i People Group, og nu optager man en tidligere Mediacom-medarbejder som partner og medejer.

Det drejer sig om Morten Vaabengaard (41), som i det sidste 1½ år har fungeret som senior-rådgiver i virksomheden. Morten har en baggrund fra AC Nielsen, Magasin du Nord og senest fra Mediacom, hvor han fungerede som Client Services Director.

Nøgletal for Marketing Clinic

  • Bruttoavance 3,997 mio. kr. +109,8 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,332 mio. kr. +109,8 pct.
  • Lønandel 54 (67)
  • Resultat af primær drift 0,824 mio. kr. (-0,347 mio. i 2007/08)