Strømpil: Bureauerne har klaret krisen hæderligt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureaubiz-analyse: 23 regnskaber er i hus. De viser et beskedent fald i bruttoavance – men en markant reduktion i overskuddet. Der er dog kun få bureauer med underskud.

Hvis man kan dømme på 23 bureauers regnskaber, så er der både gode og dårlige nyheder for bureaubranchen, når året 2009 gøres op.

De 22 bureauer i Bureaubiz’ analyse opnåede til sammen en bruttoavance på 530 mio. kr. og et overskud på 51 mio. kr. Der er tale om et markant fald i overskuddet på 41 pct., og det er en af de dårlige nyheder.

Blandt de gode er, at der kun er tale om et fald i bruttoavance på 1,1 pct. Hertil kommer, at kun 5 bureauer havde underskud:

 • 4 gik fra plus til minus
 • 2 gik fra minus til plus
 • 1 øgede underskuddet
 • 4 bureauer evnede at øge overskuddet

Nøgletal som lønandel og bruttoavance pr. medarbejder blev alle forværret, hvilket kan tilskrives, at de 23 bureauer øgede medarbejdertallet og lønomkostningerne trods faldet i bruttoavance. Gennemsnitslønnen faldt dog også.

DRRB’s formand, Jan Olsen tror ikke at tendensen kan holde – tallene vil nok blive forværret – men det behøver ikke ændre på konklusionen: at der faktisk er gode nyheder at hente for udviklingen.

“En del af bureauerne har skæve regnskabsår, og det er formentlig en af forklaringerne på væksten i medarbejdertallet. Tilpasningerne har ikke nået at slå igennem. Desuden kan der også ligge nogle forklaringer omkring bureautyper”, siger Jan Olsen og fortsætter:

“Men selvom bruttoavancen skulle ende med et fald, der er større end 1,1 pct. og overskuddet ender på et endnu større fald, så vil det ikke overraske mig, hvis slutfacit bliver, at mange har klaret sig igennem uden underskud. Bureauerne har i årene forud skåret organisationen meget til, og når man tager i betragtning, hvor hårdt og brutalt, krisen kom, så mener jeg, at branchen har klaret sig flot”.

Blandt de 23 bureauer finder man to af Danmarks største: Recommended og Envision. De to bureauer repræsenterer alene et overskud på 34 mio. ud af de 51 mio i alt. og en bruttoavance på 243 mio. ud af de 530 mio. kr. Deres overskud faldt også, men bruttoavancen steg 3,2 pct.

“Jeg tror, at der har været en tendens til, at bureauer med store aktiviteter inden for detailhandel og taktiske medier er blevet ramt mindre hårdt end bureauer med hovedvægten på branding-aktiviteter”, siger Jan Olsen.

Nøgletal for 23 bureauer

 • Bruttoavance 529,8 mio. kr. -1,1 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 750.476 kr. -9,3 pct.
 • Lønandel 68 (63)
 • Gennemsntlig personaleomkostning 510.065 kr. -2,2 pct.
 • Resultat af primær drift 50,827 mio. kr. -40,5 pct.

Bureauer med overskud

Reklame og marketing

 • We Love People
 • Sylvester Hviid & Co
 • Rosenstand, Kyllebæk & Co
 • Public Communication
 • Recommended
 • Marketing Clinic
 • Mantra
 • Klausen + Partners
 • Envision
 • Corbiz
 • Bocca
 • Advance
 • 727 Communications

Webbureauer

 • Zupa
 • Wasabi
 • Loft 37
 • In2media
 • 727 Online

Bureauer med underskud

Reklame og marketing

 • Winwin Agency
 • Williams
 • Nybroe
 • Midt Marketing

Webbureauer

 • Contentcube