Af Pia Osbæck pia@bureaubiz.dk

Nedgangen i bruttoavancen var på 4 mio. kr. i 2016. Ogilvys CEO forventer samme niveau i 2017.

Sidste år faldt Ogilvys bruttoavance med 4 mio. kr. og tabet røg direkte på bundlinjen. Bureauet gik fra 54.988 mio. kr. i 2015 til 50.143 mio. kr. i 2016.

Årsagen er, forklarer CEO Pia Tandrup, tabet af to store kunder i slutningen af 2015:

”Arla valgte at udskrive en pitch  på deres corporate branding og den valgte vi at takke nej til at deltage i. Samtidig mistede vi Deloitte. Det var medvirkende til en nedgang i omsætningen på ca. 4 mio. kr. At tabet af omsætning satte sit direkte aftryk på bundlinjen skyldes dels, at det tager noget tid at omkostningstilpasse bl.a. på grund af lange opsigelsesvarsler, men også at Ogilvy i samme periode har været i en transformation, hvor der er blevet tilført en lang række digitale kompetencer.

Det betyder dog ikke, at der i dag er færre ansatte.

”Medarbejderantallet i dag er faktisk lidt flere end sidste år. Vi nedlagde i starten af januar i år vores siloer ved at sammenlægge Ogilvy Healthworld, Ogilvy One og Ogilvy Advertising under Ogilvy-navnet. I dag er Ogilvy et langt mere digitalt funderet bureau og det betyder, at vi har ansat nye medarbejdere med andre kompetencer”.

2016 betød dog også en tilgang af flere kunder, bl.a. Haldor Topsøe, Arbejdernes Landsbank og Coloplast og selvom kunderne arbejder langt mere projektorienteret end tidligere, forventer Pia Tandrup, at 2017 vil lande nogenlunde på niveau med 2016.

Ogilvy arbejder i øvrigt stadig med Arla, bl.a. for Riberhus. Arlas overordnede brand budget blev i øvrigt overtaget af Grey.

Ogilvys regnskab for 2016 (2015)

  • Bruttoavance 50,1 mio. kr. -8,8%
  • Bruttoavance pr. medarbejder 946.000 kr.- 12,3%
  • Lønandel 74,1 (68,7)
  • Resultat af primær drift +5,017 mio. kr. -45,9%

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club