Årets gyseligste udbud 2: Jernsyn på elastik

Peter Engholm
25@mail.dk

EU’s rammer for udbud er elastiske, men Radio- og tv-nævnet fik sat sit skarpt op – og når først det er sat, kan de ikke gradbøjes.

Advokatfirmaet Kromann Reumert, der – forgæves – rådgav en af byderne i Radio- og tv-nævnets udbud om analogt stop, har i Markedsføring fastslået, at reglerne for EU-udbud ikke er mere rigoristiske end, at der er mange muligheder for at tilrettelægge et udbud i forhold til de behov, man har, og de forhold, der gælder på det marked, man opererer på.

I Radio- og tv-nævnet bekræfter formanden Christian Scherfig, at EU’s rammer for udbudsvilkår er præget af “en vis elasticitet”, og at de skal sikre transparens i processen.

Kunne man så ikke have afholdt et ekstra informationsmøde i første runde frem for helt at aflyse den og skubbe hele processen ved at afholde en ny?

“Når først man har fastsat rammerne, så kan de ikke gradbøjes. Der var væsentlige, ikke-åbenbare fejl i budene. Det var ikke bare forkert placerede kommaer, men beregninger på et forkert grundlag”, siger Christian Scherfig.

Han har tillid til, at udbuddet ikke behøver at gå om – igen – og udtrykker glæde over, at de fem bydere fra første omgang er med igen, plus den nye: Bergsøe4 og Mindshare.

For at tale værtshus-sprog: Hvem giver den anden omgang? Er det jer eller konsulenten på udbuddet?

“Anden omgang rummer blot marginale ekstra-omkostninger. Vi har heller ikke ændret andet end tidsfristerne i udbudsmaterialet i forhold til første omgang”, siger Christian Scherfig.

En af byderne fra første omgang, Brancheforum Digitale Medier, fortæller imidlertid om “et helt nyt bud”.

“Siden første runde er der fundet en gatekeeper, der skal etablere det digitale sendenet, og der er vedtaget nye standarder, som ikke var kendt ved første runde. Der er ikke kun ændret i tidsfristerne, men det nye bud bygger da grundlæggende på vores bud fra første omgang”, siger BDMs adm. direktør, Allan Bugge.

Han nævner én fordel ved at hele forløbet er blevet udskudt p.g.a. den aflyste første omgang:

“Nu kan vi informere om den endelige standard. Det gør budskabet mere simpelt, men samtidig forløbet mere komprimeret. Vi glæder os til at komme i gang, hvad enten vi bliver valgt eller ej”, siger Allan Bugge.