Årets marketingstrateg forlader Danske Bank

Peter Engholm
25@mail.dk

Anders M. R. Sørensen bliver chef for Customer Lifecycle-aktiviteterne i TDC Fastnet

På DM-dagen 2008 var der en special-award til Anders Møller Risgaard Sørensen fra Danske Bank som Årets Marketingstrateg. Det er han ikke længere – altså fra Danske Bank.

“Dels søgte jeg nye udfordringer, dels var jeg organisatorisk kommet lidt i klemme i Group Business Development”, siger Anders Sørensen, der var first vicepresident i afdelingen.

Tidligere på ugen tiltrådte han en stilling som afdelingschef for Customer Lifecycle Management i TDC Fastnet.

“Der er naturligvis lighedselementer mellem de to job, men hvor Group Business Development var stabsfunktion, der servicerede forretningsenhederne og solgte DM-koncepter ind, så har TDC samlet DM for fastnet her, inkl. bredbåndstelefoni og duet, som en integreret del af forretningen. Min oplevelse er, at man i hverdagen er tættere på salg og på at skabe resultater, og det giver en kraftigere puls”, siger Anders Sørensen.

Hvordan kom du i klemme i Danske Bank?

“Som i alle store virksomheder sker organisatoriske ændringer – resultatet af dem gjorde det mindre interessant for mig at være i Danske Bank, på samme måde som interne forandringer i TDC gjorde virksomheden mere interessant for mig”, siger Anders Sørensen.