Af Peter Engholm 25@mail.dk

Når bureauernes regnskaber viser 21 pct. øget bruttoavance, og Reklameforbrugsundersøgelsen taler om en tilbagegang for bureauerne på 5 pct. – så har undersøgelsen et problem, mener Mindshares Martin Rasmussen.

“Reklameforbrugsundersøgelsen er vores eneste kilde, når det gælder en totaltælling, der er netto. Den er reklamemarkedets BNP, og det er ikke kun en opgørelse af værdier, men også en måde at synliggøre markedet. Derfor er det ærgerligt, at der bliver sået tvivl om validiteten,” siger Martin Rasmussen, adm. direktør i Mindshare.

Hans udtalelse kommer på baggrund af, at Reklameforbrugsundersøgelsen i går estimerede bureauernes omsætning – udtrykt i “Ufordelte produktions- og administrationsomkostninger” til 4.927 mio. kr. – et fald på 250 mio. kr. fra 2007 til 2008. Samtidig melder Bureaubiz’ gennemgang af foreløbig 43 bureauregnskaber med en samlet bruttoavance på 1,6 mia. kr. imidlertid om en fremgang på hele 276 mio. kr. – lig med 21 pct.

Reklameforbrugundersøgelsen estimerer de ufordelte omkostninger som en procentdel af den samlede annonceomsætning, og det matcher ikke dagens – eller endda sidste års – bureaubillede.

“Mediabureauerne er inden for de seneste år acelleret i udvikling, og har en lange række ydelser, der er en del af reklameforbruget, men ikke relaterer sig til annonceomsætning – heriblandt rådgivning, analyse og branded content,” siger Martin Rasmussen.

Han støttes af Kim Jong Andersen, client service director i Hello Group, der i en kommentar på Bureaubiz bl.a. skriver:

“Hvis vores del af branchen (web-bureauer) ikke er medreflekteret i forbrugsopgørelsen, så er det korrekt, at estimeringsgrundlaget er yderst fejlbehæftet, da vi ikke er nær så mediaafhængige som de traditionelle bureauer.”

Ole E. Andersen, ekstern lektor ved CBS og medlem af undersøgelsens styregruppe, siger om Martin Rasmussen og Kim Jong Andersens kritik:

“På baggrund af branchedynamikken er det værd at kigge på måden, vi opgør omkostningerne til bureauerne. Det er fuldstændigt rigtigt, at især mediabureauerne med deres vækststrategi har suppleret deres klassiske ydelser som mediaindrykning og tracking med bl.a. konsulentydelser, og events- og sponsor-grene til deres bureauer. Og kontant sagt så fungerer disse serviceydelser uafhængigt af annonceomsætningen,” siger Ole E. Andersen.

Kommentarer

  1. Det er helt korrekt, at mediabureauer – især bureauer som Mindshare – har gjort det rigtig godt ift. at høste flere indtægter fra konsulentydelser. Men det er imidlertid en udvikling, der har pågået igennem flere år. Min formodning er derfor fortsat, at den største forskydning er sket ift. den del af det samlede marketingbudget, der tilgår online services – en udvikling der er sket mere eksplosivt end den udvikling, der har været på indkøb af konsulentydelser hos mediabureauerne. I takt med at de digitale platforme har fået en helt ny og større betydining i det samlede marketingmix, så kan det være en del af forklaringen på den tilsyneladende nedgang – det er ikke nødvendigvis sådan, at det samlede forbrug er faldet, men fordelingen er efter alt at dømme ganske anderledes nu. Børsen havde f.eks. en undersøgelse sidste år, der viste, at den såkaldte webbureau-branche i DK nu for alvor er blevet en milliard-industri målt på bruttoavancen.

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club