10 år gammel ide skal få børn og unge til at læse

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Når biblioteker, skoler, pædagoger, forfattere, forlag, supermarkeder og boghandlere efter sommer går i gang med at få børn og unge til at læse mere, så er hele ideen bag konceptet udviklet hos Euro RSCG

I en verden, der forandrer sig i et voldsomt tempo, kan en 10 år gammel ide forekomme noget gammeldags.

Omvendt kan man også sige, at den er vellagret og har en lang levetid.

Alt tyder på, at det sidste er tilfældet, og det er i hvert fald, hvad Euro RSCG håber på.

Bureauet står i forvejen bag Den Store Bagedag projektet, der er udviklet af Lars Møller, og efter sommerferien begynder et helt nyt og potentielt større projekt for alvor at folde sig ud.

Fælles for begge projekter er, at de repræsenterer en ny og anderledes tilgang for, hvad et bureau kan bruge sin kreativitet og innovations-kraft til.

Ordet fanger hedder projektet og det retter sig mod børn og unges manglende lyst til at læse – og bevæger sig dermed ind i en højspændt politisk diskussion.

“Sådan var det allerede for 10 år siden. Jeg bemærkede bl.a., at bøger var fuldstændig fraværende på Top 10 over børns ønskesedler, og jeg gik og tænkte, at nogen må gøre noget,” siger Lars Møller og fortsætter:

“Men når man går og tænker over det i noget tid, så begynder fingeren pludselig at pege på dig selv, og jeg gik i gang med at lave et lille oplæg.”

Sidder man på et reklamebureau, så vil det at gøre noget let ligne en reklamekampagne, der kan påvirke børn og deres forældre.

Lars Møllers oplæg sigtede dog mere på at samle en lang række interessenter om en fælles indsats.

“Jeg ser mere mig selv som en slags rejsende i synergi, så jeg interviewede en række forlag og forfattere, skrev et strategioplæg, og tog så på turne til forskellige forlag,” siger Lars Møller.

Modtagelsen var klart positiv – problemet ved oplægget var, at det indebar, at man koblede både supermarkeder, boghandlere, offentlige institutioner, forlag og forfattere, og det blev af de fleste set som en umulig enhed at skabe.

Fed ide, hvis de andre vil være med – men hvis alle tænker sådan, så sker der ingenting.

Ideen endte derfor i skuffen – dog ikke i papirkurven – mens Lars Møller var tilknyttet forskellige bureauer. Undervejs udviklede han et lignende – men dog mindre kontroversielt projekt: Den Store Bagedag, hvor man primært forener handel og producenter af mel og andre ingredienser. Men børnehaver og skoler er dog også med.

Den Store Bagedag bragte han med sig, da han blev ansat hos Euro RSCG.

“Jeg har dog aldrig opgivet læseprojektet selvom de ind imellem har grinet noget af mig på bureauet,” siger Lars Møller.

Gennembruddet kom, da han ved en anden lejlighed kom i kontakt med førende børnebibliotekarer.

De var ikke det mindste bange for at involvere sig med kommercielle interesser. Det samme gjaldt skolebibliotekarer, og pludselig kom der skred i tingene.

Så nu er Ordet fanger blevet en realitet med deltagelse af både supermarkeder, boghandlere og mange andre interessenter: Danmarks Lærerforening, BUPL, etc. Projektet har endda fået det blå stempel fra Kulturministeriet.

Målsætningen er ambitiøs – at skabe fornyet læselyst blandt børn og unge. Samt at få bøger ind på Top 10 over børns ønskesedler.

Det indebærer f.eks. både øget udlån og salg af bøger. Idealisme og kommercialisme hånd i hånd.

De første aktiviteter har været i luften, men efter sommerferien kommer det første store initiativ. Bl.a. i forbindelse med FNs internationale læsedag i september.

Euro RSCG vil se sine kommercielle interesser folde sig ud som en slags kampagnekontor for Ordet fanger.

Desuden vil de overordnede temaer og andre materialer blive udarbejdet her. Men de forskellige interessenter kan også arbejde med deres egne kampagner.

Man kan dog ikke bare udskifte Euro RSCG, fordi det er her hele ideen er udviklet.

“Der er ikke nogen problemer med, at vi – eller andre – har kommercielle interesser, når bare man holder fokus på projektet og visionerne. Bliver vi som bureau for sælgeragtige, går det galt, men ingen tager anstød af, at det samtidig er en forretning for os,” siger Lars Møller.

Han tror selv på, at projekter som Ordet fanger og Den Store Bagedag rummer nogle ideer, der kan bruges i andre sammenhænge.

“Jeg tror, man i fremtiden vil se flere joint ventures, hvor en række forskellige partnere går sammen om at løfte opgaver i fællesskab. Nogle er godt nok tilbageholdende over for at gå ind i projekter, hvor de ikke har den fulde kontrol, men det giver god mening – og masser af synergi. Virksomhederne og organisationer skal blot lære at udnytte disse muligheder,” siger Lars Møller.