100 danske marketingfolk til Las Vegas i skyggen af finanskrisen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den årlige Direct Marketing-konference er i år henlagt til spillebyen. Åbningen blev traditionen tro meget amerikansk, mens kombinationen af direct og digital er det gennemgående emne i de mange sessioner.

Hele tre senatorer var med til åbningen af den årlige DMA-konference, som i år er henlagt til spillebyen Las Vegas. 100 danske marketingfolk er med – heriblandt adm. dir. Peter Ottesen, Mediabroker – der kan fortælle om en åbning mandag, der traditionen tro blev meget amerikansk med deltagelse af bl.a. tre senatorer og værten fra showet Extreme makeover.

“Den ene senator brugte 10 minutter på at argumentere for, hvorfor han stemte nej til redningspakken, og det er der jo ikke nødvendigvis meget direct marketing over. Men det er jo en amerikansk brancheorganisation, der står bag, og derfor er det naturligt, at konferencen åbner på den måde”, fortæller Peter Ottesen, som desuden hæftede sig ved en række tal.

“I et land hvor forbrugere ikke i samme grad er beskyttet permission regler, dørsalgslov og en noget anden tilgang til forbrugerkontakt end den danske, så kan det ikke undre at lobby virksomhed er en væsentlig del af DMA’s virke.

Det er i det lys man skal tage oplysningen om, at direct marketing skaber lidt over 2 billioner USD i salg årligt, svarende til 9,9 % af USA’s samlede BNP. Holdt op imod den investering der er i direct marketing svarer det til en ROI på 1:11,6, d.v.s. for hver dollar brugt på direct marketing skabes der salg for 11,6 dollars.

Hvorvidt dette kan overføres direkte til danske forhold er nok tvivlsomt, men tallet er alligevel interessant fordi vi ikke har et tilsvarende tal i Danmark, og med den tid, vi er på vej ind i, bliver det temmelig afgørende, i hvilket omfang man kan dokumentere effekten af en indsats”, fortæller Peter Ottesen.

Et af konferencens hovedtemaer er brugen af direct teknikker i den digitale verden, og vice versa. Dette tema går igen på mange af det overflødighedshorn af sessioner, der kendetegner konferencen.

“En af branchens “nestorer” – Stan Rapp (forfatter til Maximarketing), formulerede det således at Direct og Digital = D2, dvs. mixet af direct og digital er lig med eksponentiel vækst. Direct er jo ikke et brev – det er en måde at tænke på – og hvordan man tænker dette sammen med den digitale verden, er det store emne. Stan Rapp var der på baggrund af, at han er redaktør på en bog med titlen “What business needs now”, som udkommer digitalt”, fortæller Peter Ottesen.