100+ regnskaber viser markant vækst i bureaubranchen

Finn Graversen,
journalist

Efter 108 regnskaber og 2,4 mia. kr. i bruttoavance ligner 2021 et rigtig godt år. Ikke mindst for reklamebureauerne, der IKKE ser ud til at tabe markedsandele.

Dansk økonomi klarede sig bedre end ventet i 2021, lød overskrifterne i sidste uge. En opgørelse viste en vækst i bruttonationalproduktet (BNP) på 4,7 pct.

Den kan bureaubranchen foreløbig trumfe.

Bureaubiz har indsamlet regnskaber for 108 bureauer med en samlet bruttoavance på knap 2,4 mia. kr., og resultatet er en overbevisende vækst på 13,7 pct.

Den markante vækst er udbredt. Eneste undtagelse er eventbureauerne, der lige nu står til et fald i bruttoavance i 2021. Men det er en lille branche, der ikke fylder meget, og så er det nok også den del af branchen, som coronaen sidst har sluppet sit tag i.

Endnu bedre ser det ud på bundlinjen, der lige nu ligger til at nærme sig en fordobling.

De foreløbige tal er en særlig god nyhed for reklamebureauerne, som i mange år har tabt markedsandele. Men de foreløbige tal placerer reklamebureauerne i toppen. Godt nok står mediabureauerne lige nu til en større procentvis udvikling, men her er der kun kommet regnskaber svarende til under 10 pct. af gruppens samlede størrelse. Alle de store mangler, og derfor er dette tal ret usikkert.

Til gengæld har ca. en tredjedel af reklamebureauerne svarende til over halvdelen af gruppens samlede bruttoavance aflagt regnskab.

De 108 bureauer svarer til knap 30 pct. af de bureauer, som Bureaubiz indsamler regnskaber på til den årlige nøgletalsanalyse, der er en del af BureauTrends, som udkommer efter sommerferien. Det er således et ganske stort sample.

Man kan dog ikke se det som normal statistik. De dårligere regnskaber kan godt være dem, der bliver indleveret sent, således at niveauet falder. Men under alle omstændigheder sætter de foreløbige regnskaber barren for de fremtidige:

En vækst under 13,7 pct. vil trække gennemsnittet ned.

I henhold til loven skal alle bureauer have afleveret deres regnskab senest d. 31. maj. I praksis vil de sidste dog først komme primo juli.

108 bureauregnskaber

 • Bruttoavance 2.397 mio. kr. +13,7 pct.
 • Resultat før skat +273 mio. kr. +86,9 pct.

54 reklamebureauregnskaber

 • Bruttoavance 1.187 mio. kr. +15,1 pct.
 • Resultat før skat +134 mio. kr. +92,8 pct.

24 digitale bureauregnskaber

 • Bruttoavance 786 mio. kr. +12,0 pct.
 • Resultat før skat +84 mio. kr. +82,5 pct.

4 mediabureauregnskaber

 • Bruttoavance 85 mio. kr. +23,7 pct.
 • Resultat før skat +14 mio. kr. +27,5 pct.

13 PR-bureauregnskaber

 • Bruttoavance 225 mio. kr. +14,2 pct.
 • Resultat før skat +31 mio. kr. +61,8 pct.

6 design bureauregnskaber

 • Bruttoavance 82 mio. kr. +10,9 pct.
 • Resultat før skat +14 mio. kr. +49,9 pct.

7 event bureauregnskaber

 • Bruttoavance 33 mio. kr. -7,9 pct.
 • Resultat før skat -3 mio. kr. -59,9 pct.