107 danske bureauer: Positive trods krise

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

En ny undersøgelse fra Bureaubiz viser, at størstedelen af bureauerne forventer en uforandret eller højere indtjening. Til gengæld er det ikke længere medarbejdere, der er den største udfordring for vækst. Og der er længere mellem lønstigningerne.

Sidste år var et forrygende år for den danske bureaubranche, som ifølge Bureaubiz’ nøgletalsanalyse, havde en samlet vækst på 15 pct. Siden er fulgt krig i Ukraine, energikrise og prisstigninger på stort set alt. Det udfordrer samfundet og dermed også bureaubranchen.

Men hvordan har branchen det så lige nu? Det har Bureaubiz taget en temperaturmåling på i en ny undersøgelse, som 107 bureauer har deltaget i.

Den viser en branche, hvor størstedelen af bureauerne forventer en uforandret eller positiv udvikling i både bruttoavance og ordretilgang.

”Bureauerne forventer en lille vækst i bruttoavancen det kommende halve år. Dét til trods for, at de mener, at det nuværende økonomiske klima har påvirket branchens evne i negativ retning til at tjene penge. Samtidig var sidste år et rekordår for bureaubranchen. Der er altså ikke krise,” lyder det fra Mads Lindegaard, der er cheføkonom i Creative Club, der står bag Bureaubiz.

Mellemstore bureauer er mest bekymrede
Forventningerne til en stigning kommer på bagkant af en periode, hvor krigen i Ukraine har stået på, og hvor energipriserne er eksploderede, og hvor især de største bureauer i forvejen har haft en stigning i bruttoavancen.

Hos de mellemstore bureauer føler man sig dog i høj grad påvirkede af de seneste måneders samfundsudvikling. Hele 73 pct. af bureauer med en bruttoavance på 10-30 mio. kroner siger i undersøgelsen, at den seneste udvikling har påvirket deres indtjening i fremtiden lidt eller meget negativt (se figur 3 i undersøgelsen).

De små bureauer har de seneste seks måneder oplevet et marginalt fald i bruttoavancen og forventer et status quo de kommende seks måneder. Alligevel føler de sig mindre sig påvirkede negativt end de mellemstore bureauer – nemlig ’kun’ 58 pct.

Mangel på ordrer overtrumfer manglen på medarbejdere
Der har været skrevet mange artikler om, at den største udfordring for både virksomheder og bureauer er manglen på arbejdskraft. Hvor det tidligere har lydt, at det var sværere at tiltrække medarbejdere end kunder, er det nu manglen på kunder, eller i hvert fald på ordrer, der begrænser bureauernes vækst mest (se figur 6 i undersøgelsen).

Undersøgelsen viser samtidig, at det igen er de største bureauer, der ligger godt til, da de mindste og de mellemstore bureauer er mere begrænsede af manglen på ordrer end de store bureauer.

Færre vil øge lønnen
Mens 42 pct. af bureauerne har øget antallet af medarbejdere de seneste seks måneder, forventer kun 34 pct. af bureauerne at øge antallet af medarbejdere de næste seks måneder. Til gengæld er tallet status quo med 15 pct.  i forhold til, hvor mange bureauer, der vil mindske antallet af medarbejdere de næste seks måneder (se figur 4 i undersøgelsen).

Den største ændring ser man på lønforholdene. Mens man på 39 pct. af bureauerne gav den samme løn de seneste 6 måneder som det foregående halvår, vil hele 51 pct. de næste seks måneder holde lønnen på samme niveau. Det betyder også, at kun 43 pct. af bureauerne forventer at lade lønnen stige mod 55 pct. de foregående seks måneder.

Se hele undersøgelsen her