1508 udvider partnerkredsen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Tre medarbejdere gøres til partnere. Det digitale bureau kom ud af 2009 med et godt resultat.

De tre hovedaktionærer i det digitale bureau, 1508.dk, vil frigøres til forretningsudvikling, salg og andre overordnede aktiviteter. Det er baggrunden for, at bureauet nu har udvidet partnerkredsen med tre nøglemedarbejdere.

Ud over de tre hovedaktionærer var der i forvejen to medarbejdere med medejerskab og de får nu følgeskab af strategichef Klaus Bundvig, designchef René Christoffer og projektchef Rasmus Rudolph Christiansen.

“Vi har udvidet partnerkredsen af flere grunde. For det første fordi vi gerne vil knytte nogle nøglemedarbejdere tættere til virksomheden. De tre nye partnere er alle afdelingschefer og specialister inden for hvert deres område. For det andet fordi vi sidste år gennemførte en ledelsesmæssig restrukturering, så vi tre grundlæggere ikke længere fungerer som afdelingschefer, men kan hellige os forretningsudvikling, salg og andre overordnede aktiviteter,” siger partner og en af hovedaktionærerne, Mikkel Jespersen.

Samtidig har 1508.dk gjort 2009 op, og det er sket med tilfredshed. Bureauet noterer selv, at man har kunnet mærke krisen, men det har dog ikke ændret på, at det er lykkedes at realisere en fremgang i bruttoavance

Dog måtte man notere en marginal tilbagegang i primær drift. Dette skyldes øgede personaleinvesteringer i form af indførelsen af en pensionsordning til de godt 50 medarbejdere samt en bonusordning til udvalgte medarbejdere.

1508.dk kunne i 2009 sige goddag til flere nye kunder – bl.a. Movia, Forsikring & Pension, Henning Larsen Architects og Region Hovedstaden.

Nøgletal for 1508.dk

  • Bruttoavance 37,2 mio. kr. +3,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 701.887 kr. +1,1 pct.
  • Lønandel 71 (68)
  • Resultat af primær drift +4,9 mio. kr. -1,1 pct.