Af Peter Engholm 25@mail.dk

Sundhedsstyrelsen har sin kampagne, Kun med kondom 2012, i et udbud, der er ressourcekrævende. Det har styrelsen erkendt, og det har ikke afholdt en række bureauer fra at deltage.

Unge og kondomer – målgruppen og produktet er interessant og har stor offentlig bevågenhed, og afsenderen vil gerne ud over rampen i lang række kanaler.

Umiddelbart en spændende opgave, selv om selvsamme afsender, Sundhedsstyrelsen, har tonet rent flag: Det er et lille budget – 1 mio. kr. til bureauet, 1 mio. kr. i indrykninger og en ½ mio. kr. til kondomer – og der er tale om et åbent udbud.

“Et udbud med prækvalifikation ville være en mindre ressourcekrævende proces – både for os og bureauerne – men processen ville også tage længere tid. Og desværre er vi i et tidspres (…), og det gør det nødvendigt med et åbent udbud,” sagde Niels Sandø, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, op til udbudsfristen.

Nu er fristen udløbet, og Neils Sandø oplyser, at 19 bureauer har meldt sig med hhv. et strategisk og et kreativt oplæg til kampagnen Kun med kondom 2012.

“Det er under alle omstændigheder flot med så mange indsendte tilbud. Og under de givne betingelser er det absolut flot. Der har været en kort tidsfrist for bureauerne – og fra vores side satser vi på at holde den stramme tidsplan,” siger Niels Sandø.

Og stramt, dét bliver det. For Sundhedsstyrelsen har allerede gennemlæst de mange tilbud, og forventer at træffe sin afgørelse i denne uge – og skrive kontrakt med det vindende bureau i slutningen af næste uge.

Kun med kondom 2012 lanceres i september med tv-spot, bio-spot, print, outdoor, plakater, banner, flyers, visitkort, apps, Facebook-site, mobilsite og hjemmeside. 

Kommentarer

 1. Det kunne være interessant at få at vide hvem der deltog på de groteske præmisser, der udelukkende er en konsekvens af en sløset tilgang til opgaven fra Sundhedsstyrelsen. Mig bekendt er der krav om fuld transperens på disse EU regulerede udbud og opdragsgiver skal på foranledning oplyse hvem der har afleveret konditionsmæssigt tilbud. Måske Bureaubiz har lyst til at grave lidt i den…?

 2. Så længe der ikke er politisk vilje til at gøre op med de groteske konditioner, der kendetegner offentlige udbud, kommer der ikke til at ske noget.

  Det vil imidlertid kræve reel indsigt baseret på praktisk erfaring. Og da dagens toppolitikere omtrent alle uden undtagelse har det samme karriereforløb, ser det mere end sort ud.

  Uafsluttede studier til .polit/.oecon/.pol samt en karriere med topposter i de politiske ungdomsorganisationer giver en fantastisk platform, når det gælder forhandling og allianceforståelse (læs overlevelse på de lange knives nætter).

  Desværre giver det ikke bare skyggen af indsigt i, hvordan det danske erhvervsliv fungerer.

  http://www.b.dk/kommentarer/offentlige-udbud-maa-lovreguleres-nu

 3. Det er så smukt, når et hav af bureauer kaster sig ind i kampen for at vinde et budget og kampagne til det offentlige – IGEN!!!
  Jeg forstår simpelthen ikke hvem der vinder her? Det offentlige gør ikke – de bruger rigtig mange ressourcer, tid på en process som kan ende med at miste fokus undervejs alene af den grund de skal mange, mange sider igennem, præsentationer og en langsommelige evalueringsproces.
  Bureauerne vinder i hvert tilfælde heller ikke – ét måske, det der vinder, men som måske, måske ikke ender med at have brugt lige så mange timer på pitchen som de får ind på at vinde opgaven.
  Og samfundet gør slet ikke – når processen og forbrugt tid ikke er gavnlige for hverken kunde eller leverandør-

  Jeg fatter simpelthen ikke at der ikke sættes en stopper for det her snart. Enten politisk, eller igennem en fælles boykot fra bureausiden……

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club