2008 blev en bjergetape for bureauerne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Analyse af 106 bureauer: Bruttoavancen voksede med 10,7 pct. men overskuddet faldt med 13,4 pct. Krisen i den sidste del af året blev således kostbar. Væksten var mindre blandt DRRB-bureauer.

Flot vækst i aktiviteten – men et markant fald i indtjeningen. Således er tallene for bureaubranchen i Bureaubiz’ årlige bureauanalyse, der i år rummer 106 bureauer med en samlet bruttoavance på 3,7 mia. kr.

Fortolkningen af tallene er der næppe tvivl om og kan med en metafor beskrives som en bjergetape i Tour de France.

Fuld fart på den første strækning. Så kom bjergene, og de gør ondt i benene, hvis man har overvurderet sine kræfter.

2008 startede så godt, at mange bureauer givet har investeret og sat tryk på kedlerne. Da så krisen meldte sin ankomst efter sommerferien er det umuligt at sadle om og skære til så hurtigt, at man kan undgå en betydelig negativ effekt på bundlinjen.

Krisen kunne ikke ødelægge den samlede vækst for hele året – bruttoavancen steg med 10,7 pct. – men den kunne gøre et betragteligt indhug i overskuddet, som faldt med 13,4 pct.

Overskudsgraden for branchen som helhed faldt således med hele 3,1 procentpoint til 11,3 og nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder og lønandel har også udviklet sig negativt.

Den helt store udfordring for bureaubranchen er, at 2008 kun var starten på bjergetapen. Den er fortsat ind i 2009 og oven på en lang sommer, der har trukket på likviditeten bliver 2. halvår formentlig “sandhedens øjeblik” som BBDO-direktør Niels Folmann har udtrykt det.

Blandt de forskellige bureautyper var webbureauerne klart stærkest på vækst – men svagest på udvikling i indtjening – mens mediabureauerne som de eneste øgede overskuddet i 2008.

Webbureauerne er givet en god del af forklaringen på den forskel, der er mellem Bureaubiz’ tal og tallene fra Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB), der kun omfatter foreningens medlemmer.

Disse tal viser en vækst i bruttoavance på 4 pct. og et fald i overskuddet på 12 pct. Der ligger således en stor vækst uden for DRRB.

106 bureauer

  • Bruttoavance 3,713 mia. kr. +10,7 pct.
  • Resultat af primær drift 418,9 mio. kr. -13,4 pct.
  • Primær drift pr. medarbejder 94.509 kr. -21,9 pct.

Hele rapporten fra Bureaubiz med nøgletal for 106 bureauer foreligger i en trykt udgave og koster 1200 kr. excl. moms. Den kan bestilles hos finn@bureaubiz.dk