2008 var forberedelsens år for SP3

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Og nej: Ikke salgsforberedende. Berlingske Media er glad for sit bureau, der ganske vist leverede et resultat, der ikke er tilfredsstillende – men som dog indfrier bestyrelsens forventninger.

SP3s bruttoavance faldt sidste år godt fire pct., og bureauet fik barberet en fjerdedel af sit resultat. Og ledelsesberetningen giver udtryk for, at resultatet “ikke er tilfredsstillende”.

Men i et lidt større perspektiv er Mark Hammerich, bestyrelsesformand i SP3 og marketingdirektør i Berlingske Media, ikke tilsvarende negativ.

“SP3 har indfriet bestyrelsens forventninger i forhold til markedet. Vi har brugt året til at trimme virksomheden og optimere modellen,” siger Mark Hammerich.

Så 2008 var et forberedelses-år?

“Det er din formulering – vores forvetninger til bureauet er i al fald knyttet til den model, der hedder fokus på det taktiske, på kundestrømmen og det salgsfremmende, snarere end det langsigtede image- og loyalitetsskabende. Det er, hvad SP3 står for, og det er også dér, vi ser markedspotentialet,” siger Mark Hammerich.

En ny adm. direktør skal skære virksomheden yderligere til i taktisk og resultatorienteret retning. For en måneds tid siden kunne Bureaubiz fortælle, at den hidtidige direktør, Jakob Bjørn Andersson, fratræder for at prøve “noget helt nyt”. Tidl. adm. direktør i Republica Gruppen, Jens Thrane-Møller er konstitueret som direktør, og bureauets bestyrelse arbejder nu på at finde en permanent afløser.

I efteråret kunne Børsen berette, at SP3 var til salg – er det stadig tilfældet?

“Det har aldrig været tilfældet. SP3 er ikke sat til salg. Vi ønsker at have markedsføringskompetencer tæt på koncernen. Bureauet hjælper os i mange sammenhæng, både indadtil og så sandelig også udadtil. Og et reklamebureau, der leverer effekt til kunderne på den korte bane, vil alt andet lige stå bedre i startblokken – også under en krise – end så mange andre bureauer,” siger Mark Hammerich.

Nøgletal for SP3

  • Bruttoavance 53,9 mio. kr. -4,3 pct
  • Bruttoavance pr. medarbejder 673.750 kr.
  • Lønandel 70 (68)
  • Resultat af primær drift1,956 mio. kr. -24,1 pct.