2012: Ikke så slemt som ventet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Efteråret startede meget skidt – men facit for hele året blev bedre end frygtet viser indekset fra Kreativitet & Kommunikation.

2012 sluttede med et fald på 4 pct. i indekset fra Kreativitet & Kommunikation – det tidligere DRRBs Mediaindex.

Ikke noget man normalt vil prale med, men i dette tilfælde lyder det optimistisk, at det var bedre end frygtet. Efteråret startede nemlig gyseligt med fald på tocifrede procenter. Samlet faldt efteråret med 7 pct., mens foråret faldt med 2 pct. I kroner blev det til en omsætning på knap 4,9 mia. kr.

”Vi vidste jo godt, at 2012 ikke blev et fantastisk år målt på medieomsætning. Spørgsmålet var ikke om medieomsætningen faldt, men hvor meget den faldt og her er den gode nyhed, faldet blev på 4% og er derfor ikke helt så stort som frygtet,” siger Tine Aurvig-Huggenberger, direktør Kreativitet & Kommunikation.

De internetbaserede medier blev årets vindere. Search- og Digitale-medier har oplevet en vækst på hhv. 15 pct. og 5 pct. Search-medier dækker over søgemaskine-markedsføring, mens Digitale-medier omfatter reklamer på kommercielle danske websites så som bannere, jobannoncer og permission marketing reklame.

Indekset bygger på indberetninger fra mediabureauerne, og der er således tale om reelt forbrug efter rabatter. I nogle mediegrupper kommer det meste gennem mediabureauerne, mens andelen er noget mindre i andre grupper.

Kreativitet & Kommunikation Mediaindex 2012

 • Dagblade 85
 • Magasiner og ugeblade 90
 • Fagblade 87
 • Ugeaviser 98
 • Tv 95
 • Radio 98
 • Biograf 117
 • Outdoor 87
 • Digital 106
 • Search 115
 • Adressekøse 99
 • Diverse media 94
 • Ialt 96

I 2011 steg markedet med 7 pct.