2019 blev et godt bureau-år. Bare ikke for reklamebureauerne

Finn Graversen,
journalist

Foreløbig status viser pæn vækst. Bureauerne har bare ikke været gode til at flytte væksten ned på bundlinjen, og det er et skidt udgangspunkt for corona-krisen.

Med 191 bureauregnskaber til en samlet bruttoavance på godt 4,1 mia. kr., kan der laves en slags midtvejsstatus op til den årlige BureauTrends rapport, der udkommer til august som et samarbejde mellem MyResearch og Bureaubiz.

Man kan sige, at 2019-tal på grund af corona-krisen er mere historiske end normalt, fordi virkeligheden blev vendt på hovedet for de fleste i marts. Men om ikke andet, så fortæller tallene noget om det udgangspunkt, bureauerne havde for at møde corona-krisen.

Status er, at 2019 tegner til at blive et godt bureau-år med en vækst i bruttoavance på 4,6 pct. Godt nok er det et noget lavere niveau end de foregående år, hvor branchen voksede med 7-8 pct., men en vækst på næsten 5 pct. er dog stadig ganske godt.

For reklamebureauerne ser der dog ikke ud til at være meget at glæde sig over. De får fortsat klart baghjul af de digitale bureauer, og sådan har det været i adskillige år. Status lige nu, hvor der er regnskab for 86 reklamebureauer og 47 digitale bureauer, er at de digitale står til en vækst på 10,5 pct., mens reklamebureauerne står til status quo – en vækst – eller et fald afhængig af temperament – på 0 pct. Man skal tilbage til 2016 for at finde et år, hvor forskellen i vækst ikke var lige så udtalt. Her voksede de digitale bureauer med 12,6 pct., mens reklamebureauerne voksede med 5,6 pct.

Det er dog ikke væksten i 2019, man kan leve af i den opståede krise. Her er bundlinjen vigtigere, og tallene viser, at bureauerne ikke har været lige så dygtige til at flytte pengene ned på bundlinjen, som de har været til at vokse. Faktisk som i slet ikke.

Samlet faldt Resultat før skat med 0,1 pct. Også her klarede de digitale bureauer sig væsentligt bedre end reklamebureauerne. For et antal år siden kunne de digitale bureauer godt nok prale med mere vækst, men reklamebureauerne var bedre til at tjene penge. Sådan er det ikke i dag. De digitale bureauer både vokser mere på bundlinjen og præsterer en overskudsgrad, der er større end reklamebureauerne.

Hertil kan så lægges de udmeldinger, der er kommet i løbet af corona-krisen, der kan antyde, at de digitale bureauer er mere fortrøstningsfulde end reklamebureauerne over for effekterne af krisen.

Så en faldende indtjening i 2019 er ikke just et godt udgangspunkt for at håndtere corona-krisen.

Hvad angår andre bureautyper, så mangler der fortsat regnskaber fra alle de store mediabureaugrupper, og derfor giver et ingen mening at sige noget om, hvordan udviklingen er her.

PR-bureauerne ser også ud til at have haft et godt 2019, mens de små grupper af design- og event-bureauer tegner til at komme ud med et ikke særlig godt år.

Der er i øvrigt usikkerhed omkring, hvornår man kan tegne et endeligt billede af 2019. Normalt er sidste frist for indlevering af regnskab for 2019 d. 31. maj. Der er dog altid mange, der først kommer senere. Men i år har regeringen udsat fristen for aflevering af regnskab med 3 måneder, og det gør det umuligt at sige, hvornår alle regnskaber vil være i hus.

191 bureauer

 • Bruttoavance 4.139,618 mio. kr. +4,6 pct.
 • Resultat før skat +519,562 mio. kr. -0,1 pct.

86 reklamebureauer

 • Bruttoavance 1.433,161 mio. kr. +0,0 pct.
 • Resultat før skat +147,070 mio. kr. -9,7 pct.

47 digitale bureauer

 • Bruttoavance 1.926,832 mio. kr. +10,5 pct.
 • Resultat før skat +293,437 mio. kr. +6,8 pct.

28 PR-bureauer

 • Bruttoavance 444,194 mio. kr. +4,2 pct.
 • Resultat før skat +39,364 mio. kr. +18,5 pct.

10 Design-bureauer

 • Bruttoavance 164,558 mio. kr. -5,3 pct.
 • Resultat før skat +16,413 mio. kr. -40,8 pct.

13 event-bureauer

 • Bruttoavance 65,157 mio. kr. -5,3 pct.
 • Resultat før skat +8,4 mio. kr. +105,4 pct.

 

Bureaubiz’ årlige bureaurapport er fusioneret med MyResearch’ Trendrapporten og indeholder derfor et kinderæg af viden i form af nøgletalsanalysen, CMO-analysen og bureaudirektør-analysen. Det nye navn er BureauTrends. 2020-rapporten udkommer i august, og kan bestilles allerede nu. Prisen er kr. 4.950,- ex moms for den trykte rapport og kr. 500,- ex moms/styk, hvis du ønsker flere rapporter tilsendt. Bestil rapporten her.