2022 stiller nye krav til influencer marketing

Emil Malte Simonsen
emil.s@bureaubiz.dk

Engagement har hidtil været den væsentligste parameter, influencer marketing er blevet målt på. I 2022 vil der blive stillet krav til mere resultat-baserede data, siger internationale bureauledere.

Influencer marketing er for længst kommet over kravlestadiet. På globalt plan anslås det, at industrien omsatte for godt 8,08 milliarder dollars i 2020, svarende til 54 milliarder danske kroner. Og dét tal ser ud til fortsat at vokse.

Alligevel er der nogle bokse, der stadig mangler at blive krydset af, for at influencer marketing-industrien kan siges at være voksen. Det handler først og fremmest – og tør man sige: stadig – om gennemsigtighed.

Sådan lyder det fra eksperter på området, der i en artikel i The Drum giver deres bud på, hvordan influencer marketing-disciplinen kommer til at udvikle sig i 2022.

Fra engagement til resultater
Ogilvys head of influence, Rahul Titus, mener, at influencer marketing stadig halter bagud, når det kommer til at levere resultat-baserede data. Han forudser, at det i stigende grad bliver et krav, at man kan dokumentere, præcist hvordan influencer marketing er med til at drive ROI.

”Kunderne bruger millioner på det her, og når det sker, så stilles der krav til pålideligheden. Hvis jeg skal være ærlig, så mener jeg, at vi som industri har været ret dovne. Vi har ikke målt på de faktiske resultater – fordi vi aldrig er blevet bedt om det før nu,” siger han til The Drum.

Han forudser, at der vil være stor vækst særligt på B2B-området for influencer marketing. Han mener, at området kunne gå hen og bliver op mod 50 pct. af influencer-sektorens forretning. Desuden forudser han, at der vil være et større behov for diversificering af tilstedeværelsen på forskellige platforme, hvilket bl.a. vil kalde på flere ressourcer i influencer marketing-afdelingerne.

Våbenkapløb om influencerne
Også på andre områder kan der være vækstmuligheder, mener Oliver Lewis, der er medstifter af influencerbureauet The Fifth. Han efterspørger, ligesom Rahul Titus, mere gennemsigtighed i industrien – både i forhold til måling af resultater, men også i forhold til pris og varebetegnelse, når der er tale om sponsoreret indhold.

Oliver Lewis mener, at 2022 bliver et år, hvor influencer marketing skal få øjnene op for andre platforme end de traditionelle. Han peger bl.a. på live shopping, NFT’er og virtuelle rum som potentielt influencer-venligt område. Han mener, at det bliver bureauerne og platformenes opgave at gå forrest i at uddanne indholdsproducenterne.

”Hovedudfordringen bliver at følge med udviklingen. Der kommer til at være et våbenkapløb om indholdsproducenternes opmærksomhed i forhold til at onboarde dem i de her nye verdener,” siger han.

Creative Club og GRAKOM, der står bag Bureaubiz, sætter spot på influencere både på et seminar den 8. februar og på GRAKOM Dagen den 24. marts.