2+1 Idébureau skal re-brande Vollsmose

Pressemeddelelse

Byområder og byer bør tænkes som brands, og Vollsmose har en høj awareness, men er ikke kendt for noget positivt. Det skal vendes ved hjælp af en egentlig brandingproces.

Indenrigs- og socialministeriet har valgt 2+1 Idébureau til at re-brande Vollsmose. Der er bevilget en halv mio. kr. af en forsøgspulje på 7,8 mio. kr. til projektet, som bl.a. skal vise, hvordan erhvervslivets erfaringer med branding-processer kan hjælpe Vollsmose og andre udsatte boligområder til at vende et negativt image.

“Vollsmose er et stærkt brand, som alle kender – desværre bare ikke for det positive. Vi er overbeviste om, at vi kan gå nye veje med Vollsmose som case ved at udnytte velkendte strategier og redskaber inden for re-branding. Tag Skoda, der har undergået en radikal transformation. Vollsmose har som brand de samme potentialer, vi skal bare lære at tænke byområder og byer som brands,” siger Johan Galster, udviklingsdirektør i 2+1 Idébureau.

Han er glad for at kunne bruge bureauets kompetencer og erfaringer – herunder også egne medfinansierede midler – til at gøre en forskel for en udsat gruppe i samfundet.

Projektet går i gang i det nye år , og Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann har over for Fyns Stifttidende uddybet projektet og dets branding- og kommunikationsværktøjer:

“Redskaberne skal i første omgang anvendes i Vollsmose, men målet er at andre boligområder også skal have gavn af den nye viden, som vi får gennem projektet. Mit håb er, at de gode fortællinger kan skyde nogle fordomme ned, så vi også får ressourcestærke kræfter ind i områderne.”

Opgaverne hos 2+1 Idebureau spænder vidt, også når det gælder branding af lokationer. Fra Vollsmose til Danmark som sådan, idet identitets- og kommunikationsbureauet sammen med arkitektfirmaet Big står bag det danske bidrag til EXPO 2010 i Shanghai, hvor Den Lille Havfrue skal på besøg.