26 bureauer skal dyste om Dong i stærkt forsinket pitch

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mediabureau-konkurrencen kom i mål – men ikke uden sværdslag, mens reklamebureau-konkurrencen nu ser ud til at komme i gang efter en betydelig forsinkelse.

Dong Energy har ikke i det seneste halve års tid haft den heldigste hånd med bureaukonkurrencer. Man er dog kommet i mål på mediabureaufronten og nu er det også lykkedes at få gang i reklamebureau-pitchen.

Her skal nu 26 bureauer i gang med arbejdet. Oplysningerne er dog sparsomme, idet Dong ikke ønsker at fortælle nævneværdigt.

Udgangspunktet er, at det er 4 år siden man sidst havde udbud på reklamebureauer, og at det derfor er en påtvungen opgave. I 2011 var der fire delområder, der gav følgende resultat:

  • Delområde strategisk kommunikationsrådgivning: Mensch, People Group, Burson Marsteller og Kunde & Co.
  • Delområde kreativt univers, konceptudvikling og eksekvering: Kunde & Co, Mensch, Zupa og &Co.
  • Delområde direct marketing: Magnetix.
  • Delområde filmproduktion: Kunde & Co, M2, Citizen Dane og Corporate Monday.

Denne gang er der også fire delområder, men Bureaubiz erfarer, at de er justeret lidt, så de nu lyder således:

  1. PR
  2. Strategisk branding og kreativ udvikling
  3. Eksekvering (bredt)
  4. Filmproduktion

Dong oplyser, at 47 bureauer har søgt om prekvalifikation, og 26 er udvalgt til den videre konkurrence. Konkurrencen er indrettet således, at der er i alt 24 aftaler, der kan indgås – f.eks. er der 10 aftaler til rådighed på Delområde 3 – og det betyder, at næsten samtlige af de 26 bureauer i teorien kan ende med en en eller anden aftale. Men det er nok mere i teorien.

De 26 bureauer omfatter ifølge Bureaubiz’ oplysninger et bredt felt af kendte bureaunavne og jokere.

Om det bliver en mere samtaleorienteret konkurrence eller om der skal produceres kreative oplæg er ikke oplyst.

Forsinkelse på forsinkelse

Konkurrencen er på nuværende tidspunkt stærkt forsinket. I efteråret måtte man lade den gå om på grund af en procedure-fejl, men her var oplægget, at man ville vælge bureauer omkring udgangen af november. Det blev dog først her i første halvdel af januar, at det rent faktisk blev meddelt hvem, der er gået videre.

Dong har også mødt kritik for at anvende en privat udbudsportal, der betød, at bureauer skulle betale ca. 4000 kr. for bare at komme til at se udbudsmaterialet med henblik på at søge om prekvalifikation.

Det var Kreativitet & Kommunikations adm. dir. Tine Aurvig-Huggenberger, der kritiserede, og hun er heller ikke helt begejstret for den igangværende konkurrence.

”Rammeaftaler kan sådan set være udmærkede, men de fordrer, at en virksomhed tager det seriøst, at de involverer en masse bureauer. Her tænker jeg på, at de har styr på, hvad der kan forventes af arbejde og, at det har et omfang, der giver mening i forhold til en rammeaftale. Men efter hvad jeg hører, så har det ikke nødvendigvis været tilfældet hos Dong,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Flere mediabureauer meldte fra

Heller ikke mediabureau-valget gik uden sværdslag. Man offentliggjorde her i januar, at man havde valgt Maxus, men på Bureaubiz udløste det nogen kommentarer om, at mindst 3 ud af 5 deltagende bureauer havde valgt ikke at deltage alligevel.

Dong har ikke ønsket at udtale sig, men Bureaubiz har talt med 2 bureauer, som bekræfter at de valgte ikke at deltage.

”Vi trak os, fordi vi kiggede på vilkår og krav, og vurderede, at der var andre ting vi hellere ville bruge energi på,” siger adm. dir. Michael Thim fra IUM, mens adm. dir. for OMG (OMD og PHD), Peter Gottfredsen siger:

”Jeg kan bekræfte at vores bureauer ikke har ønsket at deltage i Dongs mediabureau-udbud. Årsagen er at vi ikke kunne tilslutte os de succeskriterier for samarbejdet, der fremgik af udbudsmaterialet. Vi har ikke haft nogen viden om hvilke priser eller samhandelsvilkår Dong forestillede sig, så vores beslutning har ikke noget med det at gøre.”