27 medarbejdere har fået nyt job hos OMG

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Danmark spiller en central rolle i nordisk set-up omkring datadreven markedsføring. Lederen af den nye enhed er rekrutteret internt.

Nye bureauer er ikke et særsyn – men nye bureauer, der fra start opererer med 27 medarbejdere hører til sjældenhederne.

Det er dog situationen for Resolution, som har officiel premiere i dag. Det er Omnicom Media Group (OMG), der står bag. Gruppen er moderselskab for mediabureauerne OMD og Phd, og derfor betragter man Resolution som en specialistenhed frem for et bureau.

Men uanset typebetegnelse, så er Resolution del af en strategisk vigtig satsning på globalt niveau. De 27 medarbejdere er overvejende fundet internt, men der har også været tale om nyansættelser.

Med åbningen i Danmark og de andre nordiske lande vil Resolution være repræsenteret i 70 lande. Det danske bureau spiller dog hovedrollen på nordisk niveau med direkte reference til hovedkontoret i London og New York – med Finland som den anden store klump. Det skyldes, at OMG i efteråret 2012 købte Toinen, som er særligt stærke inden for datadrevet markedsføring – netop det område, som Resolution skal operere inden for.

OMG forklarer det selv således – Resolution er en integration af alle de datadrevne discipliner inden for digital markedsføring, som er helt afgørende for en succesfuld forretningsmæssig fremdrift for virksomheder med e-commerce.

Det understreges dog samtidig, at e-commerce ikke kun handler om egentlig salg af varer over nettet.

“Selvfølgelig er konceptet skræddersyet til enhver form e-handel. Men det handler grundlæggende om enhver form for kommerciel kontakt i den digitale verden – om det så er at få folk til at melde sig til et nyhedsbrev eller en kundeklub eller at opsamle leads til videre bearbejdning,” siger Frank Aagaard Andersen, der har det nordiske ansvar for Resolution.

Han fremhæver kombinationen af kompetencer i Resolution som unik i markedet.

Til at lede det danske selskab har man udpeget Jørgen Dueholm, som er rekrutteret internt i OMG-gruppen. Han var hos OMD frem til 2011, hvor han sluttede som digital director.

Herefter overgik han til OMG, hvor han var ansvarlig for de digitale aktiviteter i Annalect Group og nu herunder Resolution.

Enheden har været under forberedelse i et godt stykke tid.

“Det har været vigtigt for os at gøre det ordentligt. Derfor har vi brugt tid på at bygge organisationen og indarbejde processerne. Det har været et spørgsmål om test & learn igen og igen – for at være sikker på at vi rammer rigtigt fra start,” siger Jørgen Dueholm.

Resolution er nemlig en specialistenhed, hvor teknologi-indholdet og processerne spiller en betydelig rolle, og derfor er det ikke bare et spørgsmål om at få sat en række mennesker på plads.

Big data spiller en stor rolle.

“Data har altid spillet en rolle i markedsføring. Forskellen er, at man i dagens digitale verden kan arbejde med data i realtid – du kan bruge data til at kigge ud af forruden i stedet for bagruden,” siger Jørgen Dueholm og fortsætter:

“Det virkelig interessante er ikke big data i sig selv – det er at omsætte dem til indsigter, kombinere dem med anden viden og omsætte det til handlinger i realtid.”

Derfor vil Resolution heller ikke levere medieplaner – den kan kunderne få bagefter.

“Vores opgave er at levere et resultat, og derfor skal vi arbejde agilt. Vi skal hele tiden følge udviklingen – 24/7 – og tilpasse aktiviteterne på basis af den løbende opsamling af resultater og de muligheder markedet giver for at se og købe adgang til kunderne,” siger Peter Loell, der indgår i ledelsen af den nye enhed.

Det er helt bevidst, at han ikke bruger ord som målgrupper.

“Vores fokus er på den individuelle forbruger, så målgrupperne definerer egentlig sig selv i processen. Vi skal bruge data til at behandle brugerne individuelt og identificere, hvilken værdi, de har for virksomheden,” siger Frank Aagaard Andersen og fortsætter:

“Derfor er vores fokus også bredere på hele værdikæden. Vi starter populært sagt bagfra, for det giver ingen mening at trække trafik til et website, hvis det er indrettet så det skubber brugerne væk, når de kommer ind på det.”