28 bureauer kæmper om budget på 20 mio.

Peter Engholm
25@mail.dk

Forsvarets Personeltjeneste og dets markedsføringbudget på 20 mio. kr. er i udbud, og nu skal der sorteres blandt de i alt 28 bureauer, som har meldt deres interesse.

Vendingen “28 bureauer har meldt sig under fanerne” giver god mening, når udbyderen er Forsvarets Personeltjeneste. Det offentlige udbud havde indsendelsesfrist i mandags, og interessen er stor.

“Opgaven dækker markedsføring af al militær uddannelse. Det er en forholdsvis stor opgave, og det samlede budget er 20 mio. kr. årligt. Beløbet dækker også messer og andre aktiviteter, der ikke er direkte bureaurelaterede, men budgettet gør os – ifølge de bureauer, vi har talt med – til “en god kunde”, siger Henrik Gram Pedersen, major i Forsvarets Personeltjeneste.

De 28 bureauer, der har udfyldt udbudsmaterialet, dækker i øvrigt over bureauer og konsortier, for Forsvarets Personeltjeneste har bl.a. lagt vægt på bureaustørrelse og soliditet – og begrebet fullservice bliver taget bogstaveligt i Forsvaret.

“Vi bruger vores bureau til kampagner, til at udtrykke stil og tone – og til tæt sparring, fordi bureauet besidder kapaciteter, vi ikke selv har. Derfor kan vi ikke være afhængig af et bureau, der bliver sårbart, hvis en person lægger sig syg. Så nogle bureauer er gået sammen i konsortier, f.eks. et traditionelt reklamebureau og et dialogbureau,” siger Henrik Gram Pedersen.

Han står nu i spidsen for en proces, hvor de 28 indsendelser – inkl. case-besvarelser – skal gennemgås og reduceres.

“Et nærmere antal bureauer vil blive indbudt til 2. runde, hvor de præsenterer sig nærmere. Jeg vil ikke på forhånd lægge mig fast på et tal – f.eks. 9. For hvad så, hvis vi finder 10, der er egnede til egentlig dialog? – men det bliver i hvert fald en halvering af de 28. Om det herefter bliver nødvendigt med 3. runde, kan jeg naturligvis ikke sige noget om endnu,” siger Henrik Gram Pedersen.

Han tør imidlertid godt sige, at bureauet til Forsvarets Personeltjeneste er fundet 1. marts.

Kontrakten gælder for to år med mulighed for forlængelse i 1+1 år. Personeltjenestens nuværende bureau er Recommended.