3 bureauer bag kampagne til 36 mio. kr.

Peter Engholm
25@mail.dk

Med det hidtil største medietryk i en offentlig kampagne om energi vil Center for Energibesparelser over ni måneder informere danskere om at skære i varmeforbruget.

Det tog tid at komme i gang, men nu rykker det til gengæld også.

Elsparefonden skiftede navn til Center for Energibesparelser, der fik et ændret lovgrundlag og et større arbejdsfelt – og derudover skulle vælge en ny bestyrelse. Det tog trekvart år, før man var operationsklar – og parat til at gøre brug af de bureauer, man havde valgt de mange måneder forinden.

34 bureauer deltog i en prækvalifikation, 10 gik videre – og 4 blev udvalgt: Reklamebureauet Os, Vores Bureau, Relationshuset Gekko og We Love People.

Og nu er er 3 af de 4 bureauer blevet valgt til at blive en del af den hidtil største kampagne om energibesparelser i bygninger herhjemme. Kun Reklamebureauet Os står uden for i denne omgang.

Danskerne vil i 2011 blive fortrolige med, hvordan man bedst forbedrer sin klimaskærm og dermed undgår energispild. Kampagnen løber fra marts og resten af året og koster i alt 36 mio. kr. Den kan ses i forhold til Elsparefonden, der havde et årligt budget på 5-10 mio. kr. til reklamebureauydelser.

Det betyder, at “ideer til energieffektiviseringer når ud til alle danskere i alderen 20-60 år lige så ofte, som vi hører om Netto og Ikea”, understreger centret.

“Der er et kæmpe potentiale for at udnytte energien til opvarmning af vores boliger mere effektivt. Vi vil give forbrugerne viden og motivation til at udnytte mulighederne og hjælpe dem med at tage det næste skridt til at komme i gang. Med denne kampagne kommer vi ud i en grad, der aldrig er set før i en offentlig kampagne om energi,” siger Anders Hjorth Jensen, der er projektleder for kampagnen i Center for Energibesparelser.

Sidste vinter var den koldeste i 14 år, og den nuværende vinter har hidtil formået at være koldere. Dét kombineret med stigende energipriser giver Center for Energibesparelser en tro på, at danskerne er særligt motiverede for at spare på varmeregningen.

Hvert år bruger danskerne 50 mia. kr. på at opvarme og ventilere boliger, arbejdspladser og offentlige bygninger.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) mener, at en tredjedel af varmeforbruget kan skæres væk ved at skifte vinduerne ud og efterisolere de dårligste tage, ydervægge og gulve.

“Der er rigtig mange gode løsninger til at skære i varmeforbruget. Med kampagnen her gør vi det lettere at komme i gang, og vi viser, hvordan man får det gjort, og hvilke løsninger, der er bedst, også når vi ser på f.eks. indeklima,” siger Anders Hjorth Jensen.

Center for Energibesparelser sætter fra marts fokus på energibesparelser generelt, herefter bliver temaerne vinduer og ruder i maj, varmeanlægget i august og september og efterisolering i oktober og november.

Der kommer målrettede tiltag direkte til landets 1.150.000 boligejere i én-familiehuse. Men også ejere af ejerlejligheder, andelsboliger og lejere i udlejningsejendomme er kampagnens målgruppe.

De 3 valgte bureauer er som for nævnt: We Love People (der skal stå for hovedkampagnen rettet mod forbrugere), Relationshuset Gekko (den offentlige sektor og kommercielle bygningsejere) samt Vores Bureau i Odense, der håndterer sekundære målgrupper (håndværkere, detailhandel, grossister, finanssektor mv.)

Læs mere på Center for Energibesparelsers hjemmeside, der som en naturlig konsekvens af ændringen har taget navneforandring til www.goenergi.dk.

Center for Energibesp