3 bureauer er vokset med 35 medarbejdere

Finn Graversen,
journalist

Sunrise fører an med massiv vækst, men også Lead Agency og CO3 Web Agency kunne præstere flot fremgang i 2021.

Trods tiltagende snak om rekrutteringsproblemer sidste år, så er det faktisk lykkedes tre mellemstore bureauer at finde hele 35 nye medarbejdere.

Det svarer til en vækst på ca. 30 pct. i antal hoveder, og da tallet er det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte oplyst i regnskabet, er der formentlig tale om endnu flere hoveder.

F.eks. taler Lead om, at man her i 2022 er ca. 15 flere, hvilket er noget mere end det tal, der står i regnskabet.

Den største vækst står Sunrise TcTa for. Bureauet er blevet en halv gang større – lig med en vækst i bruttoavance på næsten 13 mio. kr. Antallet af medarbejdere er vokset fra 37 til 55 fuldtidsansatte.

En imponerende udvikling, som må have givet HR-afdelingen sved på panden (hvis bureauet har sådan en).

Men som tallene antyder, så er der tale om en markant vækst både i bruttoavance og antal medarbejdere, og det betyder, at Sunrise præsterer en bruttoavance pr. medarbejder, der ligger noget lavere end branchens gennemsnit.

Det er ikke lykkedes at få kommentarer til udviklingen fra adm. dir. Simon Hertz.

Lead Agency kan ikke helt matche Sunrises vækst, men en fremgang på ca. 22 pct. er dog ganske flot. Den svarer til ca. 8 mio. kr. mere i bruttoavance.

Det er et betydeligt hop oven på en række år med en stabil, men dog mere moderat udvikling.

Det er bl.a. et resultat af et sats, hvor bureauet udvidede med nye kompetencer – bl.a. med henblik på i højere grad at kunne byde ind på kampagneopgaver i konkurrence med reklamebureauer.

“Vi taler om adfærdskampagner – ikke produktkampagner – og vi har også oprustet inden for det digitale og analyser. Det har helt klart været et sats, men det er gået hurtigere og bedre, end vi havde budgetteret med. Vi kan se, at vi nu får mulighed for at byde ind på opgaverne i konkurrence med reklamebureauer,” siger Søren Kaster og fremhæver desuden langvarige kunderelationer og en stærk kultur med fokus på samarbejde ‘frem for spidse albuer’ som en del af fremgangen.

I det jyske er Co3 Web Agency også kommet ud af året med en ganske pæn vækst. Her har man dog udvidet staben mere end økonomien er fulgt med, og derfor er et nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder gået lidt tilbage.

Bundlinjen er også faldet lidt, men det har bureauet råd til. Af disse tre bureauer topper CO3 Web Agency klart på overskudsgrad.

Nøgletal for Sunrise TcTa

 • Bruttoavance 39,023 mio. kr. +47,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 709.509 kr. -0,5 pct.
 • Lønandel 71,8 (71,5)
 • Resultat før skat +2,76 mio. kr. +75,2 pct.

Nøgletal for Lead Agency

 • Bruttoavance 38,9 mio. kr. +22,3 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,144 mio. kr. +4,3 pct.
 • Lønandel 68,8 (69,7)
 • Resultat før skat +5,625 mio. kr. +18,4 pct.

Nøgletal for CO3 Web Agency

 • Bruttoavance 56,218 mio. kr. +11,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 921.614 kr. -10,2 pct.
 • Lønandel 60,7 (57,3)
 • Resultat før skat +11,732 mio. kr. -4,9 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz