3 bureauer og 30 mio. kr. skal forebygge kriminalitet

Peter Engholm
25@mail.dk

Det Kriminalpræventive Råd måtte annullere et udbud. Det har man lært af og kigger nu – igen – efter bureauer. Eller snarere konsortier/samarbejder for ingen kan matche opgaverne alene.

Som beskrevet forleden på Bureaubiz har Statens Indkøb annulleret gigant-udbuddet på 400 mio. kr. om statens hjemmesider. Og annulleringer på det kreative felt er ikke usædvanligt – således har Det Kriminalpræventive Råd også måttet kaste håndklædet i ringen. Kun for at samle det op på ny i forsøget på at gøre det bedre.

Sekreatariatschef i Det Kriminalpræventive Råd, Anna Karina Nickelsen, siger om forløbet:

“Vi har tidligere benyttet os af SKI (Statens og Kommunernes Indkøb, red.) og koblet os på de centrale aftaler. Da SKI droppede disse aftaler, så vi ingen andre veje end at gå ud selv. Men reglerne på disse områder er ikke vores spidskompetence. Der er store krav til begge sider, bl.a. dokumentation fra byderne og en utrolig klarhed på kriterier fra udbyderens side. Og her mødte vi i første omgang vores overmand – kriterierne i prækvalifikationen var ikke tilstrækkeligt skarpe til at kunne sortere fra.”

Det Kriminalpræventive Råd tog konsekvensen og annullerede udbudet. Da havde i alt 30 bureauer og konsortier søgt om prækvalifikation. Nu er der et nyt udbud i gang – en ny og forbedret model, om man vil.

“Vi har allieret os med kammeradvokaten og haft en rigtig god dialog med DRRB under Dansk Erhverv. Samtidig er vi gået fra at ville have 8 (rådet har efterfølgende korrigeret antallet til 6, red.) til nu 3 bureauer på rammeaftalen,” siger Anna Karina Nickelsen.

Udbuddet gælder en rammeaftale om kommunikationsydelser de kommende fire år med et budget på 15-30 mio. kr.

Otte bureauer bliver prækvalificeret efter deadline den 7. marts – herefter bliver tre valgt til at byde ind på opgaverne i udbudsperioden.

Rettelig bliver der nok tale om konsortier og bureau-samarbejder, for de ønskede kommunikationsydelser har en større bredde, end selv såkaldte fullservice bureauer kan levere:

  • Strategisk rådgivning, herunder bl.a. idé- og konceptudvikling, taktik og kommunikationsflow
  • Kommunikationsprodukter, herunder bl.a. pjecer, annoncer, video, lyd og webdesign.
  • Medieformidling, herunder bl.a. mediestrategi og -planlægning, mediekøb og effektmåling.
  • PR, herunder bla. PR over for offentligheden, borgere, beslutningstagere og organisationens interessenter.