3 forskellige rygestop-kampagner, 1 og samme bureau

Peter Engholm
25@mail.dk

Effektivt speciale: For tredje gang inden for et år vinder et aalborg-bureau et udbud om rygestop.

I slutningen af sidste år dystede 10 bureauer, heriblandt flere københavnske, om kampagnen om rygestoptilbud for Københavns Kommune.

I foråret fulgte så Sundhedsstyrelsen – sammen med flere patientforeninger – og et anti-røg udbud målrettet unge. Her dystede 11 bureauer.

Nu gælder det så  analyse og udarbejdelse af langsigtet markedsføring af Stoplinien.

Alle tre udbud har fået samme vinder: Weltklasse fra Aalborg, der må siges at have oparbejdet en vis erfaring med emnet.

Stoplinien er en national linie  (8031 3131), der tilbyder rådgivning til rygere, der gerne vil lægge cigaretterne på hylden – eller som ønsker hjælp til at vedligeholde et igangværende rygestop. Opkald til Stoplinien er gratis.

Til opgaven hører en omfattende analyse af, hvordan Stoplinien kan markedsføres på sygehuse og blandt praktiserende læger. En analyse, der skal munde ud i en konkret markedsføringsstrategi og forslag til markedsføringsaktiviteter i 2013. Til at gennemføre den kvalitative analyse i sundhedsvæsenet har Weltklasse allieret sig med Wilke, en dansk rådgivnings- og analysevirksomhed.