3 ud af 4 annoncører overvejer nye bureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Masser af new bizz potentiale kan læses ud af MyImage analysen. Men det handler mere om, at annoncørerne spreder deres indkøb end om bureauskift.

På den ene side fortæller et af spørgsmålene i den årlige MyImage analyse om et stort new bizz potentiale for bureauerne bredt. På den anden side rummer svarene også en pestilens.

Spørgsmålet lyder:

Inden for hvilke af følgende bureautyper forventer du, at virksomheden i løbet af 2015-16 vil indgå dialog om kommende projekter med andre bureauer end de nuværende?

Svarene viser, at kun 23 pct. ikke har planer om at indgå i en dialog med andre bureauer.

”Der behøver ikke være tale om et muligt bureauskift. Tidligere har man set et niveau på 25-30 pct., når man har spurgt annoncører, om de overvejer at skifte bureau i det kommende år,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch, der står bag MyImage i samarbejde med Bureaubiz. Han fortsætter:

”Dette spørgsmål er bredere. Der kan godt være overvejelser om bureauskift mellem, men en del handler nok mere om, at man udvider sine bureau-relationer – f.eks. på grund af en efterspørgsel på andre kompetencer. Svarene bekræfter den tendens som bureauerne oplever, nemlig at annoncørerne i stigende grad er projektorienterede i deres tilgang til bureauerne frem for det mere faste partnerskab.”

Han fortæller videre, at overvejelserne om at tale med andre bureauer rammer bredt ind hos alle de fem bureautyper, der indgår: Reklame, digital, DM, media og PR. Det er dog blandt reklame- og digital-bureauer, at der må forventes størst dialogaktivitet.

Svarene på spørgsmålet bekymrer KreaKoms adm. dir., Tine Aurvig-Huggenberger.

”Det er fair nok, at annoncører gerne vil kigge ud i markedet og overveje, om de får det, de har brug for. Vi lever også i en verden, hvor stadigt flere kompetencer kommer i spil. Men der er en pris på alt, og for mange bureaupartnere er dyrt,” siger Tine Aurvig-Huggenberger og fortsætter:

”Derfor er det vigtigt at finde den rette balance mellem at søge unikke kompetencer og de transaktionsomkostninger, der følger med. Jeg mener, det må være i en fælles interesse. Bureauernes mulighed for at drive en god forretning er sværere, når annoncørerne spreder sig ud på mange leverandører. Men annoncørerne belastes også af transaktionsomkostninger – og endnu værre – de reducerer deres muligheder for at få udviklet mere kvalitative løsninger.”

En af verdens største annoncører har da også set problemstillingen. Procter & Gamble har i sit seneste regnskabsår skåret antallet af bureaurelationer ned med 40 pct.. Det har givet en besparelse på 15 pct. – eller ca. 2 mia. kr. En del af disse penge vil blive investeret i media og andre markedsførings-initiativer.

MyImage rummer svar fra over 700 marketingansvarlige. Det primære formål med analysen er at identificere en lang række bureauers image, men den rummer også enkelte side-spørgsmål.
Hovedanalysen er ved at blive bearbejdet, og resultaterne udkommer i første del af januar.