Af Peter Engholm 25@mail.dk

Og når det gælder bureauverdenen, er den sat helt uden for døren i det panel, som skal rådgive regeringen om markedsføring af Danmark. DRRB-formand er forundret.

Bureauerne er dem i Danmark, der lever af at rådgive om – og skabe – markedsføring. Men det berettiger dem ikke til at rådgive regeringen om markedsføring af Danmark.

I det hele taget har regeringen ikke fundet, at marketingfolk er vigtige i det panel, som netop er blevet nedsat for at rådgive om markedsføringen af Danmark.

Måske skyldes det, at markedsføring er som fodbold – alle har en mening om det og er ekspert. Spørg bare Morten Olsen eller en marketingansvarlig. For mens et panel om lovrevision helt naturligt ville rumme adskillige jurister, så tæller regeringens markedsføringspanel tæller blot 2 ud af 30, som til daglig beskæftiger sig med netop markedsføring.

Det drejer sig om marketing director Tina Ebler, Vestas, og business area director, Anette Holm, fra Arla.

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K) står bag det nye panel, der er del af handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark. Panelet skal styrke tværgående samarbejde mellem statslige og private aktører med branding-interesse og – lige så væsentligt – rådgive regeringen om markedsføringsindsatsen. Samt at foreslå initiativer og skabe debat om markedsføringsarbejdet.

Et panel, der skal rådgive regeringen om markedsføring, men som tæller blot to personer med markedsføringsbaggrund …

“Det kommer an på, hvad du definerer som markedsføring. Når man skal kommunikere, hvad et land står for, så har det – turisterhvervet undtaget – meget lidt med traditionel reklame at gøre, og mere med kommunikation at gøre,” siger Pelle Øby Andersen, markedsføringschef i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

At markedsføring er så meget mere end traditionel reklame – det véd de marketingansvarlige i virksomhederne og reklamebureauerne bedre om nogen andre …

“Jo, men et af de væsentlige elementer i markedsføringen af et land er pressekontakten og dermed kommunikation. Vi har både Dorte Kiilerich, VisitDenmark, der især beskæftiger sig med kommunikation, og Finn Mortensen, tidl. Berlingske, fra Klimakonsortiet. Vi kunne måske have valgt flere kommunikationsansvarlige, men vi har fokuseret på adm. direktører, fordi de er bedst til at forankre budskaber i deres respektive organisationer,” siger Pelle Øby Andersen.

Hvad angår bureaurepræsentanter, ser han to grunde til, at de ikke er en naturlig del af panelet:

“Dels ville der være diskussionen om, hvem man skulle vælge, dels ønsker jeg ikke et medlem af panelet, der i princippet også skal sælge mig noget. Panelet skal have rødderne den anden vej – og medlemmerne skal være beslutningstagere,” siger Pelle Øby Andersen.

Det tværgående samarbejde kunne f.eks. være at mikse turisme og gastronomi – men ved at fravælge bureauer siger I også farvel til kreativiteten …

“Nej, det mangler ikke umiddelbart. Panelet holdt brainstorm-møde i går, og da var der masser af kreativitet,” siger Pelle Øby Andersen.

Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening er medlem af Dansk Erhverv, og organisationen har – i lighed med de øvrige organisationer – selv valgt sin repræsentant til panelet. Det har ministeriet ikke blandet sig i, understreger Pelle Øby Andersen.

Dansk Erhverv valgte globaliseringschef Linda Jakobsen – og har ikke spurgt DRRB, hvilket undrer formand Jan Olsen. Hans spontane reaktion, via en dårlig mobilforbindelse til lufthavnen i Oslo, er:

“DRRB er høringsberettiget i en lang række udvalg og paneler, men bliver ikke spurgt i forbindelse med et markedsføringspanel? Det virker mærkeligt, for vores medlemmer ligger i den grad inde med en viden om markedsføring. Det gælder ikke bare bureauer, der har tidligere har markedsført Danmark i udlandet, men også bureauer, der har markedsført udlandet herhjemme. Vi har om nogen forudsætningerne for at rådgive om markedsføring,” siger Jan Olsen.

Læs mere om panelet og dets formål på ministeriets hjemmeside:

http://www.oem.dk/sw25701.asp

Kommentarer

 1. Tankevækkende.

  Hvis nu læserne af bureaubiz kunne indstille en adm. dir og en kreativ dir fra branchen til at deltage i dette mødehelvede, hvem skulle det så være?

  Jan Duckert & Per Pedersen? Mikael Jørgensen & Michael Robert?

 2. Det er bedrøvelig læsning!

  Ikke et ondt ord om de personer, der allerede sidder i panelet. Helt sikkert vodsomt kompetente til netop det, de er gode til. Udfordringen for Danmark i markedsføringssammenhæng er langt større end selve kommunikationen eller for den sags skyld forankringen.

  Begge disse er først relevante, når Brandet Danmark står lysende klart. Og hvis der eet fokusområde, en lang række seriøse og komptente personer på de danske reklamebureauer dagligt arbejder med, er det netop branding. Branding ikke kun set som en øvelse i logoer og design. Men i forståelsen af, hvordan relationen mellem produkt og kunde optimeres.

  At frasige sig denne kompetence vil svare til at Morten Olsen kun stillede med forsvarspillere, fordi “de har jo set hvordan en angriber agerer, så det kan de sikkert selv finde ud af”. Jeg håber, at der er tale om 1. bud på panelet. Og at gode argumenter er stærkere end angsten for at erkende fejl.

  Michael Andersen
  Partner/Strategisk planner Os

 3. Det virker, som om regeringen ikke har lyttet til de mange kommunikations- og brandingeksperter, der anbefaler en udefra-ind tilgang til markedsføringen af Danmark. Hvordan ser de udenlandske målgrupper på Danmark? Hvad skal vi gøre for at gøre landet attraktivt for de målgrupper, som vi ønsker at tiltrække,og på hvilke præmisser skal vi kommunikerer. Der findes Destination Branding eksperter ikke alene i Hill & Knowlton, men mange andre steder, som beviseligt har tilført værdi i forbindelse med markedsføringen af byer og lande. In casu: Hill & Knowlton i forbindelse med OL i Athen, Beijing, London samt bredere profilering af Dubai og mange andre steder. Hvorfor har man ikke rekrutteret bredere – internationalt – blandt eksperter. Det kan undrer, hvis der kun er tale om danske paneldeltagere, som ikke har destination branding som deres kerne-kompetence.

 4. Jeg synes ikke det er så underligt, hvis det det forholder sig sådan, at Lene Espersen har valgt folk der lever med eller indirekte af, men ikke direkte af, kommunikation og markedsføring. Skal det forstås sådan?

  Man kan jo aldrig vide om direkte aktører skulle sidde og tænke på sig selv og egen forretning, og mindre på gamle Danmark. Den usikkerhed har Lene Espersen sikkert ikke ønsket at sidde med.

  Af de to nævnte “repræsentanter” fra “branchen” er Tina Ebler fra VESTAS, foruden at hun sikkert er kanondygtig i sit job for Vestas og også har bureauerfaring, jo også “gammel” Esbjerg pige. Ligesom Lene Espersen er det. Måske kender de hinanden også sådan mere på venskabeligt plan, og det giver sikkert også en vis form for tryghed i arbejdet.

  Men altså, en mand som Jan Duckert ville under alle omstændigheder kunne tilføre brand positionering og branding af Danmark en hel del!

 5. Det virker som en gammelkendt bureaukratisk måde at angribe problemerne på: lad os lave et kæmpeudvalg med folk fra alle mulige organisationer og offentlige myndigheder – og se, hvad de nu kan blive enige om.

  Men der er ganske enkelt for mange bogholdere og alt for få “skæve” mennesker til at gøre det sandsynligt, at der kan komme noget særlig interessant ud af indsatsen. Og så var det vel ikke helt tosset allerede i idéfasen at involvere repræsentanter for målgrupperne: de millioner af udlændinge, der skal “købe varen”?

 6. Nu kan branchen endnu engan sidde og føle sig forbigået. Men på mange måder har vi selv spillet os af banen for mange år siden. Reklamebranchen kan kun bruges når det skal være lidt sjovt og anderledes. mens “kommunikationsexperter”, marketingchefer og analysefolk har kronede dage. Det er trist – men det er sandheden. var det ikke på tide at branchen tog sin egen medicin, og begyndte at markedsføre sig. Vi kan jo meget mere – men vi ender altid med en sjov kampagne, en forkølet event og nogle foldere på biblioteket.

 7. Jeg er sikker på at panelet kan lave en god overordnet strategi, og på den baggrund udvikle en god brief de kan gå i udbud med. Personligt glæder jeg mig over, at der sker noget mere for at sætte DK på landkortet. Hvis strategien er i orden, udbudbetingelserne rimelige og opgaven indeholder dialog- og relationsmarkedsføring, så er det sikkert, at vi byder… også selvom det ikke er bureaudirektører, der har været med i det fundamentale arbejde

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club