4 eks-chefer fra Creuna stifter nyt bureau

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Den 1. december får København et nyt bureau – et rendyrket digitalt bureau, der arbejder dybere i værdikæden og løsningerne, og som sigter mod at gøre kunderne uafhængige af bureauet.

Ofte definerer man sig ved alt det, man ikke er. Og således er et kommende københavnsk bureau – med fire partnere, der alle har en nylig fortid på chefgangen hos Creuna – ikke et konventionelt webbureau, designbureau eller et reklamebureau.

Det er derimod et rendyrket digitalt bureau med fokus på strategi-, produkt- og forretningsudvikling.

På dén baggrund virker bureauets navn ganske ligetil: Think! Digital. Og selve konstellationen er heller ikke så overraskende, hvis man har læst Bureaubiz i løbet af efteråret.

Mads Gustafsen, kontaktdirektør hos Creuna, stoppede, og kort efter sagde Klaus Silberbauer, VP for client strategy hos Creuna, pænt farvel og tak efter syv år på bureauet.

Siden fulgte kontaktchef Jon Lollike og teknologichef Morten Johnstad-Møller, og parterne luftede muligheden for at “tage en snak inden for den nærmeste fremtid”.

Mads Gustafsen bliver managing director i det nye bureau, når han tiltræder 1. december, og han siger:

“Digital betyder for os: Hardcore business. Vi agter at skubbe kraftigt til den måde, man i større danske virksomheder forholder sig til digitale medier, som på trods af gode intentioner stadig nedprioriteres, når budgetterne lægges. Vi kan hjælpe vores kunder inden for mange digitale discipliner, men har spidskompetencer inden for digital produktudvikling og kommercielle digitale initiativer, f.eks. gennemførelse af større ecommerce programmer.”

Det vil næppe være helt forkert at hævde, at ærgrelse er en del af drivkraften i det nye bureau – ikke ærgrelse over Creuna, som man har sagt farvel til, men ærgrelse over spildte muligheder i virksomhederne.

“Vi ser for ofte, at fremragende produkter eller services fremstår dårligt på den digitale front, hvilket skyldes, at forretningen ikke har magten over denne kanal. Den er ofte ejet af IT eller i bedste fald marketing. De fleste virksomheder lader vanens magt sejre og forsømmer at tage den digitale del af forretningen op på et strategisk niveau i topledelsen. Den tilgang medfører ikke ligefrem digital innovation, og det bekymrer os,” siger Klaus Silberbauer, der har ansvaret for de kreative og strategiske ydelser hos Think! Digtial.

Digital forretningsudvikling er ifølge de fire partnere andet og mere end at lave et godt website eller gode sociale kampagner. Man skal dybere, både i værdikæden og i ofte også i kompleksiteten af løsningerne.

Men selv om bureauets koncepter kræver, at man kan håndtere store datamængder, og at man anvender teknologi som en del af produktet, så er målsætningen ikke at gøre kunden afhængig af bureauet – der sigtes tværtimod på kunderelationer af 6-12-24 måneders varighed.

“Ingen virksomheder burde være afhængige af konsulenter på den lange bane. Kerneforretningen udvikles bedst in-house, hvor man har større mulighed for at forankre viden løbende og vedligeholde strategien – vi kommer blot med metode og kompetencer til at kickstarte en ny måde at tænke på,” siger Jon Lollike, client services director.