4 medarbejdere fra 3 bureauer deler 400.000 legat-kroner

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Det allersidste Ole Stig Lommer-legat fik mange ansøgninger op mod deadline. Og nu er de fire – vidt forskellige – vinder-projekter offentliggjort.

Med en vis schwung lukker og slukker det 32 år gamle Ole Stig Lommer-legat; kassen tømmes, og i alt 400.000 kr. fordeles mellem 4 modtagere.

10 dage før deadline ventede Kreativitet & Kommunikation stadig på ansøgninger, men i slutspurten dukkede der ikke blot mange, men også mange kvalificerede ansøgninger op, og bestyrelsen kom på arbejde.

Tirsdag den 2. juni offentliggjorde Kreativitet & Kommunikation så de 4 sidste Lommer-legat-modtagere – fordelt på 2 kvinder og 2 mænd … og 3 bureauer:

 • Signe Carlsen, Ogilvy: “Demokratisk reklame”
 • Sarah Carlson, Ogilvy; “Mere dame i reklame”
 • Henrik Jensen, Mantra: “Fremtidens forretningsmodel”
 • Jesper Mikkelsen, MEC: “Data vs. Content”

”Ansøgningerne afspejlede branchens problemstillinger og fremadrettede handlingsmuligheder – og dermed helt i tråd med legatets formål om at give Kreativitet & Kommunikations medlemmer input til strategi, organisering og handlinger i relation til deres fremtidige forretningsgrundlag,” siger Tine Aurvig-Huggenberger, direktør i Kreativitet & Kommunikation, og tilføjer:

”De fire modtagere skiller sig på hver sin bemærkelsesværdige facon sig ud, og til sammen belyses ikke alle, men helt centrale udfordringer for branchen.”

Om de fire legat-modtagere a 100.000 kroner:

 • Signe Carlsen – Ogilvy – Demokratisk Reklame

  Tese: Revolutionen i branchen har ikke mindre med den teknologiske og mediemæssige udvikling at gøre, og langt mere med et magtskifte via begreberne ’Generøsitet’ (Don’t tell them, don’t show them – give them), ’Dialog’ (Vi ’byder ind’ i stedet for at ’bryde ind’) og ’Autencitet’ (ager i virkeligheden frem for at opføre sig ’reklamet’).

  En undersøgelse og analyse, der vil føre hende til globale videns-poler med hensigten om at give branchen inspiration i en tidsalder, hvor forbrugeren ikke blot har magten, men – på demokratisk vis – forlanger den.

  Signes arbejde vil, via erfaringer fra så forskellige steder som Beijing, Dubai, Tunesien, Cape Town og Buenos Aires – munde ud i en rapport til branchen og evt. senere i en handlingsorienteret bog.
 • Sarah Carlson – Ogilvy – Mere Dame i Reklame

  Efterlysning: En anerkendelse og en diskussion af kvinders rolle i vores mandsdominerede branche. Kvinder spiller en stadig stigende rolle, når der skal tages købsbeslutninger i familien – og deres købekraft er stigende. Kvinder har med andre ord noget at skulle have sagt. Og hvis vi som branche vil følge med tidens trend, skal vi have ”Mere dame i reklame”.

  Sarah Carlson vil gå award-vejen ved bogstaveligt talt at sætte pris på kvindernes bidrag til branchen ved at hylde og anerkende kreative kvindelige kommunikatører. Og hun vil gøre det med vid og med humor – og mændene må selvfølgelig gerne være med.
 • Jesper Mikkelsen – MEC – Data vs Content

  Dette er tvekampen mellem to væsensforskellige tilgange til markedsføring og kommunikation; Data og Content. Mellem det effektivt adfærdsbaserede distribuerede, men også forholdsvis generiske indhold – og det lille YouTube, der eksploderer viralt, fordi det rammer en medmenneskelig relevans.

  Det er David mod Goliath. Det er Rocky mod Ivan Drago. Mennesket mod maskinen.

  Det er ikke modsætningerne, der er interessante, men de mulige snitflader. De mulige samarbejder. De nye formater.

  Ærindet er at undersøge samspillet mellem bureauer, indholdspartnere og medier i dag – og definere, hvilke kompetencer og arbejdsstrukturer, vi skal bruge til at orkestrere content-baserede koncepter.
 • Henrik Jensen – Mantra – Fremtidens forretningsmodel

  Og en analyse til at slutte af på: Et bud på behovet for en dynamisk og innovativ tilgang til forretningsmodellen, som tager brancheglidningen og de ændrede markedsvilkår ind i en modellering, der kan anvendes af alle bureauer uafhængig af størrelse, ejerforhold og type.

  Analysen vil udmunde i en brugerorienteret rapport baseret bla. på interviews med eksperter fra USA, New Zealand og England.