4 ud af 10 bureauer har fyret folk. 1 ud af 6 forventer yderligere fyringer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men samtidig tror hvert tredje bureau på bedre indtjening i 2009. DRRB’s Konjunkturbarometer taler sit tydelige sprog om usikre tider. Men rummer også positive historier.

Dansk Annoncørforenings adm. dir., Otto B. Christiansen, hævdede tidligere på foråret, at marketingdirektørerne ikke havde fået beskåret deres budgetter.

Men i givet fald har de ikke brugt pengene på reklamebureauer.

I hvert fald viser Konjunkturbarometeret for 1. kvartal fra DRRB, hvor 68 bureauer har svaret, at 7 ud af 10 har oplevet færre opgaver fra eksisterende kunder.

4 ud af 10 bureauer har skilt sig af med medarbejdere siden efteråret, og næsten alle angiver lavere aktivitet blandt eksisterende kunder som årsagen. Kun 20-25 pct. angiver at have skilt sig af med folk som følge af tab af kunder.

Fyringer er således den primære metode til at skære omkostningerne. Der har været omtalt eksempler på bureauer, der har gennemført lønnedgang, og analysen viser, at lidt mere end1 ud af 3 har gjort dette.

Der er således tale om mere end helt enkeltstående eksempler – men det er dog stadig et mindretal.

Afskedigelserne er desuden næppe overstået. 1 ud af 6 bureauer forventer at yderligere afskedigelser bliver nødvendige. Desuden har 1 ud af 4 svaret “ved ikke” på dette spørgsmål.

Disse svar underbygges af, at ca. hvert 6. bureau forventer først at blive berørt af finanskrisen i 2. kvartal eller senere, mens et tilsvarende antal angiver, at det først lige er begyndt – hvilket vil sige 1. kvartal. 57 pct. siger, det hele startede i 2008.

Barometeret afspejler således tydeligt de usikre tider. Det er dog ikke sort i sort. For selvom der sker mange reduktioner, så venter næsten 1 ud af 3 bureauer en bedre indtjening i 2009 end i 2008. Godt nok er der hele 41 pct. der venter en lavere indtjening, men de 31 pct. der ser positivt på indtjeningen er dog stadig et pænt tal.

Når det gælder bruttoavance tror 32 pct. på fremgang, mens 46 pct. tror på et fald.

Kigger man alene på dem, der tror på mindst 10 pct. vækst eller fald, ser det dog lidt mere negativt ud. Så er der kun 17 pct., der tror på vækst, mens 31 pct. tror på fald.

DRRB’s formand, Jan Olsen, er ikke i tvivl om tolkningen af tallene.

“Reklamebranchen er ramt af krisen lige som mange andre i samfundet, og det er blevet mindst lige så slemt som ventet. Men helt tilbage til dot.com krisen i 2001 tror jeg, at bureauerne skar ind til benet, og mange bureauer har reageret hurtigt. Derfor er der relativt mange, der tror på, at de kan forbedre indtjeningen i år. Det sker bare på et lavere niveau”, siger Jan Olsen og fortsætter:

“Det betyder så til gengæld, at de er rustet til at få hurtigt udbytte af bare en lille positiv vending i økonomien”.

Jan Olsen karakteriserer den økonomiske udvikling som en L-kurve frem for en U-kurve. Han tror således ikke på, at det hurtigt begynder at gå op igen.

“Men jeg tror, vi er ved at komme ind på det vandrette stykke, og det er vigtigt, fordi det betyder, at virksomhederne igen tør planlægge og sætte gang i projekter”, siger Jan Olsen.